ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
BENZER MAKALELER
Derleme
Çocuk yoğun bakım birimleri için kılavuz: çocuk acil tıp ve yoğun bakım derneği önerileri
(Turk Pediatri Ars 2006; 41: 139-145)
Olgu Sunumu
Persistan hava kaçakları olan derin hipoksemik bir süt çocuğunda venö-venöz ekstrakorporeal membran oksijenasyonu: Türkiye’den ilk başarılı çocuk venö-venöz ekstrakorporeal membran oksijenasyonu olgu bildirimi
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 66-69)
DOI: 10.5152/tpa.2014.1172
Özgün Araştırma
Yeni açılan çocuk yoğun bakım birimimizdeki mekanik vantilasyon uygulamalarımızın ilk sonuçları
(Turk Pediatri Ars 2008; 43: 99-101)
Perinatal asfiksili yenidoğanlarda elektroensefalorgrafi bulgularının ve seyrinin değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2005; 40: -)
Glikojen depo tip 1a ve tip 1b olgularında klinik özellikler ve hastalığın seyri
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 117-122)
DOI: 10.4274/tpa.185
Tüberoskleroz kompleksi tanılı hastalarda epilepsinin özellikleri ve klinik seyri
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 123-130)
DOI: 10.4274/tpa.116
Lennox-Gastaut sendromlu hastaların klinik özellikleri ve uzun süreli seyri
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 49-54)
DOI: 10.4274/tpa.634
Difüzyon ağırlıklı ve konvansiyonel manyetik rezonans görüntülemenin hipoksik iskemik ansefalopatili yenidoğanlarda seyrin belirlenmesindeki etkinliğinin karşılaştırılması
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 283-286)
DOI: 10.4274/tpa.46.555
Çocuk yoğun bakım biriminde santral venöz kateterizasyon komplikasyonlarının değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 207-211)
DOI: 10.4274/tpa.46.77
Bir Dahili-Cerrahi Çocuk Yoğun Bakım Birimi’nde çocuk ölüm riski I ve çocuk ölüm endeksi II’nin karşılaştırılması
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 18-24)
Yenidoğan döneminde tromboz saptanan olguların değerlendirilmesi ve bir yıllık izlem sonuçları
(Turk Pediatri Ars 2009; 44: 120-123)
İdiyopatik nefrotik sendrom tanılı çocukların uzun dönem sonuçları; tek merkez deneyimi
(Turk Pediatri Ars 2015; 50: 37-44)
DOI: 10.5152/tpa.2015.2086
Çocukluk çağı Hodgkin hastalığında sağkalım ve seyri etkileyen değişkenler; tek merkez deneyimi
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 310-314)
DOI: 10.4274/tpa.639
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018