ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
BENZER MAKALELER
Editörden
Çocuklarda Cerrahi Travmaya Akut Faz Yanıtı
(Turk Pediatri Ars 1999; 34: -)
Çocuk Yaş Grubu Poliklinik Hastalarında Oral Antibiyotik Tedavisine Hasta Uyumu
(Turk Pediatri Ars 1997; 32: -)
Derleme
Çocukluk çağında böbrek tübulus işlev bozukluklarına yaklaşım - Derleme
(Turk Pediatri Ars 2006; 41: -)
Çocukluk Çağı Zehirlenmeleri: Son 10 Yılın Değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 1996; 31: -)
Kronik non-spesifik ishal
(Turk Pediatri Ars 2004; 39: -)
Non epileptik paroksismal olaylar: olgu sunumları ile derleme
(Turk Pediatri Ars 2004; 39: -)
Hemofagositoz
(Turk Pediatri Ars 2005; 40: -)
Konjenital adrenal hiperplazili 75 olgumuzun değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Kalp yetersizliği tedavisinde yeni bir yaklaşım: beta-adrenerjik blokerler
(Turk Pediatri Ars 2004; 39: 141-145)
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Acil Birimi'nde İzlenen Zehirlenmelerin Değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 1998; 33: -)
Kayısı Çekirdeğine Bağlı Siyanid Zehirlenmesi(18 Olgunun İncelenmesi ve Yorum)
(Turk Pediatri Ars 1997; 32: -)
Çocukluk çağında nötropenik hastaya yaklaşım
(Turk Pediatri Ars 2015; 50: 136-144)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.2295
Önemli bir kız çocuk ve kadın sorunu: Çocuk evlilikler
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 86-93)
DOI: 10.4274/tpa.1907
Tıpta çocuk ve etik
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 1-6)
DOI: 10.4274/tpa.1799
Çocuklarda protein kaybettiren enteropati
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 7-12)
DOI: 10.4274/tpa.1816
2011 yılında çocukluk çağı immün trombositopenik purpura hastalığı izlem ve tedavisinde değişiklikler
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 8-17)
DOI: 10.4274/tpa.1659
Çocukluk çağı kanser sağ kalanlarında ikincil kanserler
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 261-265)
DOI: 10.4274/tpa.46.566
Okul çağındaki çocukların sağlık davranışları araştırması
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 15-18)
DOI: 10.4274/tpa.46.24
Ergenlik döneminde cinsel istismar olgularında adli tıbbi değerlendirme, multidisipliner yaklaşım
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 35-38)
DOI: 10.4274/tpa.46.30
Pre ve Probiyotikler
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 59-64)
DOI: 10.4274/tpa.46.36
Anemilerin sınıflandırılması
(Turk Pediatri Ars 2009; 44: 6-13)
Orak hücre anemisi
(Turk Pediatri Ars 2009; 44: 39-42)
Çocuklarda ortopedik sorunlara güncel yaklaşımlar
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 52-56)
Basın yayının çocuk sağlığına etkileri
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 1-5)
Sağlam çocuk izlemi
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 6-10)
Çocuk istismarı ve ihmaline yaklaşımda hastane çocuk koruma birimleri
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 16-18)
Çocukluk çağında aşı takvimi
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 26-35)
Aşılamada kaçırılmış fırsatlar
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 59-61)
Çocukluk çağı lösemileri
(Turk Pediatri Ars 2006; 41: 189-196)
Çocukluk çağında inme
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 6-12)
Çocuk yoğun bakım birimleri için kılavuz: çocuk acil tıp ve yoğun bakım derneği önerileri
(Turk Pediatri Ars 2006; 41: 139-145)
Akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM)
(Turk Pediatri Ars 2005; 40: 199-203)
Çocukluk çağında hipertansiyona yaklaşım
(Turk Pediatri Ars 2005; 40: 15-22)
“Çocuk alerji ve astım akademisi”, besin alerjisi tanı ve tedavi protokolü
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 270-274)
DOI: 10.4274/tpa.2029
Çocukluk çağı vaskülitlerine tanısal yaklaşım ve güncel tedavi seçenekleri
(Turk Pediatri Ars 2015; 50: 194-205)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.2363
İnfluenza ve oseltamivir kullanımı
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 63-71)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2359
Çocuklarda deri mastositozuna güncel yaklaşım
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 123-127)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2418
Jüvenil idiyopatik artritte tedavi ve yeni tedavi seçenekleri
(Turk Pediatri Ars 2015; 50: 1-10)
DOI: 10.5152/tpa.2015.2229
Çocuk romatolojisinde genetiğin yeri
(Turk Pediatri Ars 2017; 52: 113-121)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4953
Çocukta tromboz: Kime, hangi test, ne zaman, ne kadar gerekli?
(Turk Pediatri Ars 2018; 53: 1-9)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.2586
Çocukluk çağı epilepsilerinde diyet tedavisi
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 275-280)
DOI: 10.4274/tpa.2083
Çocukluk çağında ürtiker ve anjiyoödem: patojenez, tanı ve tedavi
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 232-236)
DOI: 10.4274/tpa.1679
Çocuklarda konjonktivitler
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 237-243)
DOI: 10.4274/tpa.927
Cinsel istismar ve ensest
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 157-162)
DOI: 10.4274/tpa.848
Çocuklarda tanıdan tedaviye demir eksikliği anemisi
(Turk Pediatri Ars 2015; 50: 11-19)
DOI: 10.5152/tpa.2015.2337
Olgu Sunumu
Foliküler bronşiyolit: çocuklarda nadir bir hastalık
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 344-347)
DOI: 10.5152/tpa.2014.306
Posterior reversibl ansafalopati sendromu gelişen bir akut post-streptokoksik glomerülonefrit olgusu
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 348-352)
DOI: 10.5152/tpa.2014.430
Kronik sulu ishal ve hipokalemiye neden olan vazoaktif intestinal polipeptit salgılayan tümör
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 160-162)
DOI: 10.5152/tpa.2014.1054
Hidroa vaksiniforme
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 167-170)
DOI: 10.5152/tpa.2014.1067
İstismara bağlı kafa travması: iki olgu sunumu
(Turk Pediatri Ars 2015; 50: 180-184)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.1293
Stridorun ender bir nedeni: doğumsal laringeal perde
(Turk Pediatri Ars 2018; 53: 185-188)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.3922
Persistan hava kaçakları olan derin hipoksemik bir süt çocuğunda venö-venöz ekstrakorporeal membran oksijenasyonu: Türkiye’den ilk başarılı çocuk venö-venöz ekstrakorporeal membran oksijenasyonu olgu bildirimi
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 66-69)
DOI: 10.5152/tpa.2014.1172
Bir çocuk hastada kompleks bölgesel ağrı sendromu tip 1: Olgu sunumu
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 77-80)
DOI: 10.5152/tpa.2014.1012
Üç yaşında saptanmış bir laringosel olgusu
(Turk Pediatri Ars 2004; 39: -)
Retinal astrositik hamartom ve tüberoz sklerozis: olgu sunumu - Olgu Sunumu
(Turk Pediatri Ars 2006; 41: -)
Ağır beslenme bozukluğu ile başvuran birincil polidipsi olgusu
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 251-254)
DOI: 10.4274/tpa.695
Kolon perforasyonu ve ventrikülo-peritoneal şantın anüsten sarkması: İki olgu sunumu
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 255-258)
DOI: 10.4274/tpa.715
Tüberkülozun nadir bir şekli: tek başına psoas apsesi
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 331-333)
DOI: 10.4274/tpa.83
Baba tarafından ikiz çocuk istismarı
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 337-341)
DOI: 10.4274/tpa.1161
Deli bal zehirlenmesine bağlı bradikardi ve hipotansiyon gelişen çocuk olgusu
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 53-54)
DOI: 10.4274/tpa.328
İlk doz seftriakson enjeksiyonu sonrası anafilaksi
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 79-80)
DOI: 10.4274/tpa.46.14
Su ile ilişkili epilepsi: Üç olgu sunumu
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 251-252)
DOI: 10.4274/tpa.46.85
Chilaiditi sendromu: Olgu sunumu
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 253-255)
DOI: 10.4274/tpa.46.86
Akut apandisit ve Meckel divertiküliti birlikteliği: olgu sunumu
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 371-372)
DOI: 10.4274/tpa.45.371
Çocukluk çağının nadir bir hastalığı; alternan hemipleji
(Turk Pediatri Ars 2005; 40: 44-45)
Akut venöz sinüs trombozunda çoklu etioloji
(Turk Pediatri Ars 2005; 40: 46-49)
Erken başlangıçlı multipl skleroz
(Turk Pediatri Ars 2006; 41: 167-172)
Kliniğimizde izlenen bir sarkoidoz olgusu
(Turk Pediatri Ars 2006; 41: 233-236)
Çocukluk çağında koroner “by pass” cerrahisi gerektiren ailevi hiperkolesterolemi olgusu
(Turk Pediatri Ars 2006; 41: 51-54)
Yalancı trombositopeni
(Turk Pediatri Ars 2009; 44: 73-74)
Psişik belirtilerle ortaya çıkan kompleks parsiyel nöbetlere ilişkin bir olgu sunumu
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 121-124)
Benign paroksismal tortikollis
(Turk Pediatri Ars 2009; 44: 35-37)
Transvers miyelit tablosu ile getirilen akut dissemine ansefalomiyelit olgusu
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 299-302)
DOI: 10.4274/tpa.45.299
Pediatrik fasioliyaz olgularımızın klinik özellikleri
(Turk Pediatri Ars ; : -)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6842
Nörojenik pulmoner ödem tanısı ile takip edilen olgularımız
(Turk Pediatri Ars 2015; 50: 241-244)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.1411
Nöropsikiyatrik bulgularla başvuran nörobruselloz olgusu
(Turk Pediatri Ars 2009; 44: 103-105)
Canlı donörden akçaağaç şurup idrar hastasına yapılan karaciğer nakli: İki olgu sunumu
(Turk Pediatri Ars 2018; 53: 113-116)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.3710
Çocuklarda posterior reversible ansefalopati sendromu: olgu serisi
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 217-220)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2192
Fulminan miyokarditli bir çocukta ekstrakorporal membran oksijenasyonu ve yapay kalp pilinin birlikte uygulanması
(Turk Pediatri Ars 2017; 52: 101-104)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.2587
Narkolepsi ve katapleksi: bir çocuk olgu sunumu
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 221-223)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2180
Sjögren sendromu ve sistemik lupus eritematozus birlikteliği
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 166-168)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2001
Lökositoklastik vaskülitli bir çocukta nekrotizan pnömoniyi taklit eden akciğerde kist hidatik hastalığı
(Turk Pediatri Ars 2018; 53: 117-119)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.3670
Yüksek doz kafur alımına bağlı nöbet
(Turk Pediatri Ars 2015; 50: 248-250)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.1360
Özofagus dilatasyonuna bağlı nadir görülen bir komplikasyon: Beyin apsesi
(Turk Pediatri Ars 2017; 52: 50-52)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.2485
Travma sonrası frontoetmoidal mukopiyosel
(Turk Pediatri Ars 2017; 52: 108-110)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.2602
Ender bir kusma nedeni: annüler pankreas
(Turk Pediatri Ars 2017; 52: 236-239)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.3394
Çocuk ihmaline bağlı hemorajik şok ansefalopati sendromu gelişen bir olgu
(Turk Pediatri Ars 2009; 44: 143-145)
Çocuklarda kuş besleyicisi hastalığı: Tek merkez deneyimi
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 327-331)
DOI: 10.4274/tpa.774
Tanınması zor bir hastalık: Trombosit işlev bozukluğunun eşlik ettiği Gardner-Diamond sendromu
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 250-253)
DOI: 10.5152/tpa.2014.63
Ağır amitriptilin zehirlenmesi ve plazmaferez
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 214-215)
DOI: 10.4274/tpa.236
Kayısı çekirdeği yeme sonrası akut siyanür zehirlenme olgusu
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 140-141)
DOI: 10.4274/tpa.212
Akut poststreptokoksik glomerülonefritli bir çocuk hastada idiyopatik trombositopenik purpura
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 164-166)
DOI: 10.4274/tpa.46.67
Akut romatizmal ateşin nadir bir başvuru şekli: Perikardiyal tamponad
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 342-344)
DOI: 10.4274/tpa.874
Zona zoster enfeksiyonu sırasında gelişen aseptik menenjit
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 142-145)
DOI: 10.4274/tpa.215
H1-antihistaminik tedavisine yanıtsız kronik ürtiker fenotiplerinde omalizumabın etkinliği
(Turk Pediatri Ars ; : -)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4042
Özgün Araştırma
Çocuk hekimlerinin bilimsel araştırmaların raporlama kılavuzlarının kullanımı ile ilgili bilgi ve farkındalığı: kesitsel bir çalışma
(Turk Pediatri Ars 2018; 53: 163-168)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6167
Çocukluk çağı şişmanlığında kilo vermede etkili sosyodemografik ve klinik etmenler
(Turk Pediatri Ars 2018; 53: 169-176)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6210
Türkiye’de üçüncü basamak bir çocuk yoğun bakımda trakeostomi uygulanan çocukların sonuçları
(Turk Pediatri Ars 2018; 53: 177-184)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6586
Sağlıklı çocuk izlem polikliniğinde çocukların büyüme durumu ve etkili etmenler
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 104-110)
DOI: 10.5152/tpa.2014.1145
Çocukluk çağında kronik hepatit B virüs enfeksiyonunun uzun dönem seyri
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 117-123)
DOI: 10.5152/tpa.2014.1559
Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu etkenleri ve antibiyotik dirençlerinin beş yıllık değerlendirmesi
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 124-129)
DOI: 10.5152/tpa.2014.1505
Kronik hastalığı olmayan çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımı
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 148-153)
DOI: 10.5152/tpa.2014.1498
Çocuklardaki karbonmonoksit zehirlenmesinde nörolojik ve kardiyolojik bulguların değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 314-322)
DOI: 10.5152/tpa.2014.201010
Kronik tik bozukluğu bulunan çocuklarda yaşam kalitesi ve benlik saygıs
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 323-332)
DOI: 10.5152/tpa.2014.1947
Çocuk hemşirelerinin ilaç uygulama ve hazırlama bilgi durumunun değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 333-339)
DOI: 10.5152/tpa.2014.1751
Doku harmonik görüntülemeli ultrasonografi ile birlikte power Doppler ultrasonografinin çocukluk çağı ateşli idrar yolu enfeksiyonu tanısındaki rolü
(Turk Pediatri Ars 2015; 50: 90-95)
DOI: 10.5152/tpa.2015.2487
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bir çocuk hastanesinde kan kültürü sonuçlarının değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2015; 50: 102-107)
DOI: 10.5152/tpa.2015.2593
Çocukluk çağı mastositoz olgularımız: tek merkez sonuçları
(Turk Pediatri Ars 2015; 50: 108-113)
DOI: 10.5152/tpa.2015.2332
Kronik engelli çocuğu olan ailelerde başka çocuk yapma isteği ve anne-baba birlikteliğine etkisi
(Turk Pediatri Ars 2015; 50: 163-169)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.2795
Çocuklarda akut poststreptokoksik glomerulonefritin uzun dönem prognozu
(Turk Pediatri Ars 2004; 39: 158-161)
Hastanede yatan çocuklarda saptanan tromboz etiyolojisi - Orijinal Araştırma
(Turk Pediatri Ars 2004; 39: -)
Astımlı çocuklarda nazal ve paranazal sinüs tomografisi bulgularının alerji deri testi, IgE yüksekliği, eozinofili ve atak sıklığı ile ilişkisi
(Turk Pediatri Ars 2004; 39: -)
Çocukluk çağı solunum yolu enfeksiyonlarında etken virüslerin mevsimsel dağılımının 10 yıllık geriye dönük değerlendirmesi
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 42-46)
DOI: 10.5152/tpa.2014.1121
Türkiye’nin üç ilinde olumsuz çocukluk çağı deneyimleri epidemiyolojik çalışması
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 47-56)
DOI: 10.5152/tpa.2014.838
Ankara ilinde görev yapan çocuk asistanları, uzmanları ve pratisyen doktorların çocuk istismarı ve ihmali konusunda bilgi düzeyleri ve yaklaşımlarının karşılaştırılması
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 57-65)
DOI: 10.5152/tpa.2014.984
Rubella ansefaliti olgularımızda klinik, laboratuvar, radyolojik bulgular ve klinik seyirin değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2005; 40: -)
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi çocuk osteosarkom deneyimi
(Turk Pediatri Ars 2005; 40: -)
Malnütrisyonlu çocuklarda serum leptin, lipid ve protein düzeyleri ve antropometrik ölçümlerin değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2004; 39: -)
Tuvalet konforunun üriner inkontinans üzerine etkisi
(Turk Pediatri Ars 2004; 39: -)
Trakya bölgesinde çocuklarda görülen zehirlenmeler
(Turk Pediatri Ars 2004; 39: -)
İki çocuk enfeksiyon kliniğinin herpes zoster deneyimi
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 40-43)
DOI: 10.4274/tpa.979
Çocuk yoğun bakım biriminde santral venöz kateterizasyon komplikasyonlarının değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 207-211)
DOI: 10.4274/tpa.46.77
Çocuk acil servisine başvuran zehirlenme olgularının geriye dönük olarak değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 226-232)
DOI: 10.4274/tpa.46.80
Otoimmün hepatitli olgularımızın irdelenmesi: 11 yıllık deneyimimiz
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 29-34)
DOI: 10.4274/tpa.581
Enkoprezisi olan çocuklarda davranış sorunları ve bazı ailesel özellikler
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 35-39)
DOI: 10.4274/tpa.582
Çocuk Yoğun Bakım Birimi’nde önlenebilir kazalar nedeniyle izlenen hastalar
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 45-48)
DOI: 10.4274/tpa.456
Çocukluk çağının selim akut miyoziti: 15 olgunun klinik ve laboratuvar bulguları
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 55-58)
DOI: 10.4274/tpa.630
Perkütan endoskopik gastrostomi deneyimi-104 olgunun demografik bulguları
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 210-214)
DOI: 10.4274/tpa.356
Alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda solunum yolu viral etkenlerinin sıklığı
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 215-220)
DOI: 10.4274/tpa.493
Acil servise başvuran çocuk adli olguların analizi
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 235-240)
DOI: 10.4274/tpa.266
Mesane disfonksiyonları tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının ne kadarından sorumludur?
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 110-116)
DOI: 10.4274/tpa.1007
Glikojen depo tip 1a ve tip 1b olgularında klinik özellikler ve hastalığın seyri
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 117-122)
DOI: 10.4274/tpa.185
Kalsiyum kanal blokeri veya beta bloker ilaçlarla zehirlenen çocukların değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 138-144)
DOI: 10.4274/tpa.133
Isparta ilindeki on okulda çocukluk çağı şişmanlık sıklığı değişiminin değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 152-155)
DOI: 10.4274/tpa.1074
Çocuklarda ilaç ilişkili döküntüler; tek merkez deneyimi
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 62-66)
DOI: 10.4274/tpa.46.11
Çocuk ve ergenlerde Hashimoto tiroiditi: klinik ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 309-313)
DOI: 10.4274/tpa.358.1338
Türk çocuklarında çölyak hastalığı ile ilişkili olası etmen ve belirtilerin değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 314-321)
DOI: 10.4274/tpa.672
Kritik çocuk hastalarda akut transfüzyon reaksiyonları
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 348-352)
DOI: 10.4274/tpa.45.348
Lenfoma ve solid tümörlü çocuklarda febril nötropeni: Tek merkez deneyimi
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 353-358)
DOI: 10.4274/tpa.45.353
Kronik karaciğer hastalığı olan çocukluklarda doğal antikoagülan düzeyleri
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 238-241)
DOI: 10.4274/tpa.45.238
Çocukluk çağında hematürinin etiolojik nedenleri
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 246-251)
DOI: 10.4274/tpa.45.246
Bronşiyolit tanısıyla izlenen küçük çocuklarda RSV sıklığı, klinik ve laboratuvar özellikleri
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 252-256)
DOI: 10.4274/tpa.45.252
Çocuklarda ileri yaşam desteği (ÇİLYAD) kurslarının erken dönem değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 268-271)
DOI: 10.4274/tpa.45.268
Türkiye’nin Ege bölgesinde alışkanlık haline gelmiş horlama sıklığı ve ilişkili risk etkenleri
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 280-285)
DOI: 10.4274/tpa.45.280
Bir Dahili-Cerrahi Çocuk Yoğun Bakım Birimi’nde çocuk ölüm riski I ve çocuk ölüm endeksi II’nin karşılaştırılması
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 18-24)
Monosemptomatik nokturnal enürezisi olan çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bulguları
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 37-40)
Subakut sklerozan panansefalit tanısı ile izlenen hastalarımızın değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 49-52)
Girişimler sırasında aile üyeleri nerede olmalı?
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 53-60)
Çocukluk çağında yaralanma kontrolü: Ailenin davranışı ve güvenlik danışmanlığı
(Turk Pediatri Ars 2008; 43: 127-134)
Çocukluk çağı kabızlığında elektrolit içeren polietilen glikol kullanımı
(Turk Pediatri Ars 2008; 43: 135-138)
Çocuklarda tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının büyüme üzerine etkisi (Ön çalışma)
(Turk Pediatri Ars 2008; 43: 139-142)
Genel çocuk uzmanlarının çocukluk çağı astımı ve tedavisi konusundaki bilgi durumu ve uygulamaları
(Turk Pediatri Ars 2009; 44: 29-34)
Çocuklarda mitral kapak prolapsusu: 113 olgunun klinik özellikleri
(Turk Pediatri Ars 2009; 44: 57-61)
Kanser sonrası kronik HCV genotip-1 enfeksiyonu olan çocuklarda tedavi yanıtı
(Turk Pediatri Ars 2009; 44: 68-72)
Çocukluk çağı yaralanmalarında hazırlayıcı nedenler
(Turk Pediatri Ars 2008; 43: 84-88)
Bahçelievler çocuk yuvası 0-6 yaş grubunda beslenme durumunun değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2008; 43: 89-93)
Yeni açılan çocuk yoğun bakım birimimizdeki mekanik vantilasyon uygulamalarımızın ilk sonuçları
(Turk Pediatri Ars 2008; 43: 99-101)
Çocukluk çağı Hodgkin hastalığının seyri ile hematolojik ve diğer değişkenlerin ilişkisi
(Turk Pediatri Ars 2008; 43: 46-49)
Isparta’daki kız çocuklarında ortalama menarş yaşının ve menarşı etkileyen etmenlerin saptanmasıi
(Turk Pediatri Ars 2008; 43: 50-54)
Çocuklarda “voiding” sistoüretrografi sonrası gelişen idrar yolu enfeksiyonları
(Turk Pediatri Ars 2008; 43: 14-16)
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 2000-2006 yıllarında ölen olguların değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 148-152)
İlaç zehirlenmeleri ve hastane maliyetleri
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 103-106)
Annelerin ateşli çocuğa yaklaşımı ve ateş korkusu
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 57-60)
Çocuk acil gözlem birimlerinin çocuk hastalar için kullanımı: bir üniversite hastanesinin izlenimleri
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 61-64)
Enflamatuvar bağırsak hastalarımızın geriye dönük olarak değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 65-69)
Değişken immün yetersizlikli çocuk hastalarda klinik ve laboratuvar özellikler
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 24-28)
Tip I diabetes mellitus hastalarında fundus bulguları
(Turk Pediatri Ars 2006; 41: 221-227)
Endoskopik izlem gerektiren korozif yanıkları olan çocuk ve ergenlerde kazanın meydana geliş şekli ve aile özelliklerinin değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2006; 41: 24-30)
Gözde kitle nedeni ile başvuran hastalarımızın geriye dönük olarak dökümü: 1985-2004
(Turk Pediatri Ars 2006; 41: 41-45)
Kabızlık yakınması olan olguların retrospektif dökümü
(Turk Pediatri Ars 2005; 40: 23-27)
9-14 yaş grubu akut ve kronik hastalığı olan çocukların denetim odağı düzeylerinin incelenmesi
(Turk Pediatri Ars 2005; 40: 211-220)
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ewing sarkom deneyimi: 1983- 2003
(Turk Pediatri Ars 2005; 40: 232-234)
Kabızlık, dramatik bir olay mıdır?
(Turk Pediatri Ars 2001; 36: 186-191)
Çocuklarda proteinüri indekslerinin değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2001; 36: 212-218)
Kayseri il merkezinde 7-12 yaş grubunda tik bozukluğu prevalansı
(Turk Pediatri Ars 2001; 36: 219-223)
Çocukluk çağında non epileptik paroksismal olaylar
(Turk Pediatri Ars 2017; 52: 59-65)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4588
Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık öğrencilerinde tükenmişlik ve iş doyum düzeylerinin değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2017; 52: 66-71)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4982
Birincil immün yetmezliklerde deri altı immünglobulin kullanımı
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 8-14)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3058
Çocuklarda Wilson hastalığının nörolojik özellikleri ve yönetimi: 12 olgunun değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 15-21)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3080
Çocuklarda perkütan endoskopik gastrostomi: tek merkez deneyimi
(Turk Pediatri Ars 2015; 50: 211-216)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.3157
Primer mitral kapak prolapsusu olan çocuklarda QT dispersiyonu ve ventriküler aritmiler
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 135-141)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.4094
Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda ateşli nötropeni: tek merkez sonuçları
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 79-86)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2757
Çocuklarda serebral tromboz olgularının değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 87-93)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3660
Enürezis tanısı alan çocuklarda davranışsal problemler
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 142-147)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2967
Alerjik rinitli çocuklarda nazal sıvı β-defensin 2 düzeylerinin incelenmesi
(Turk Pediatri Ars 2017; 52: 79-84)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4497
Tokat ili okul çocuklarında idrar kalsiyum atılımı ve hiperkalsiüri yaygınlığı
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 193-197)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.4162
Çalışmanın çocuk bedeni üzerine etkisi: İzmit’te yapılan iki araştırma sonuçlarının karşılaştırılması
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 105-110)
DOI: 10.4274/tpa.46.56
Portal ven trombozlu çocuklarda antikardiyolipin antikorları
(Turk Pediatri Ars 2009; 44: 124-126)
Ürtikerli çocukluklarda yüksek doz antihistaminik kullanımı ve risk etmenleri
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 198-203)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.4202
Çocuk uyku laboratuvarında polisomnografi yapılan çocukların klinik ve polisomnografik özellikleri
(Turk Pediatri Ars 2017; 52: 23-29)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4218
Van ilinde çocuklarda hepatit E epidemiyolojisi
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 148-151)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.4119
Çocuklarda vitamin D düzeyinin alt solunum yolu enfeksiyonları üzerine etkisi
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 94-99)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3383
Yeni açılan ikinci düzey çocuk yoğun bakım birimimizde yatan zehirlenme olgularının değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 35-39)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2898
Çocukluk çağında yabancı cisim yutulması
(Turk Pediatri Ars 2015; 50: 234-240)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.3164
Hashimoto tiroiditi tanılı çocuk ve ergenlerde çölyak hastalığı
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 100-105)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3566
Stevens Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz tanılı olguların değerlendirilmesi: tek merkez deneyimi
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 152-158)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3836
İdiyopatik nefrotik sendrom tanılı çocukların uzun dönem sonuçları; tek merkez deneyimi
(Turk Pediatri Ars 2015; 50: 37-44)
DOI: 10.5152/tpa.2015.2086
Çocuk hematoloji-onkoloji hastalarının febril nötropeni ataklarının değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2017; 52: 213-220)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.5312
Pediyatrik invaziv kandidiyazis olgularında Candida türleri’nin ve antifungal duyarlılıklarının değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2017; 52: 145-153)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.5291
Bronşiyolitis obliteranslı çocukların annelerinde uyku niteliğinin değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2009; 44: 99-102)
Çocuklarda ilaç uygulama hatalarının önlenmesine yönelik yöntemlerin etkinliği
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 299-302)
DOI: 10.4274/tpa.540
Mekonyum ileusunun 12 ay altında tanı alan kistik fibrozlu hastalarda klinik seyire etkisi
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 105-110)
DOI: 10.4274/tpa.45.105
Şişman çocuk ve ergenlerde alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 172-178)
DOI: 10.4274/tpa.879
Anne sütü ile beslenme süresini etkileyen etmenler: Türkiye’de Kayseri ilinden kesitsel bir araştırma
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 101-105)
DOI: 10.4274/tpa.754
Sağlıklı çocuklarda idrar kalsiyum atılımı
(Turk Pediatri Ars 2009; 44: 131-134)
Bir çocuk yoğun bakım biriminde kan kültürlerinin geriye dönük değerlendirilmesi: üç yıllık sonuçlar
(Turk Pediatri Ars 2017; 52: 154-161)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.5451
Beş yaşından küçük sağlıklı çocukların çevresel tütün dumanından etkilenmesi (Ön çalışma)
(Turk Pediatri Ars 2018; 53: 37-44)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.5963
Çocukluk çağı deri hastalıklarının yaş ve cinsiyete göre dağılımı: Tek merkez deneyimi
(Turk Pediatri Ars 2018; 53: 105-112)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6431
Çocuklarda idrar örneklerinden saptanan toplum kaynaklı gram negatif mikroorganizmaların dağılımı ve 2003-2010 yılları arasında antibiyotik direncindeki artışın değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 109-115)
DOI: 10.4274/tpa.721
Çocuklarda farklı klinik tablolarla enfeksiyöz mononükleoz: 369 olgunun geriye dönük incelenmesi
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 187-190)
DOI: 10.4274/tpa.1664
Orta ve ağır akciğer tutulumu olan kistik fibrozlu hastalarda ölüme etki eden diğer risk etmenleri
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 263-267)
DOI: 10.4274/tpa.901
Çocukluk çağında safra taşları: 60 olgunun geriye dönük incelenmesi
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 119-123)
DOI: 10.4274/tpa.45.119
Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemisinde tedavinin ortalama eritrosit hacimleri üzerine etkisi
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 126-129)
DOI: 10.4274/tpa.46.60
Ateş yakınması ile çocuk acile başvuran hastalarda uygunsuz dozda ateş düşürücü kullanma sıklığının ve nedenlerinin belirlenmesi
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 116-120)
DOI: 10.4274/tpa.716
Çocuk istismarı ve ihmali olgularımızın demografik ve klinik özellikleri: Ege Üniversitesi Çocuk Koruma Birimi’nin bir yıllık deneyimi
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 121-125)
DOI: 10.4274/tpa.640
Nörolojik hastalık nedeniyle kendi başına beslenemeyen çocuklarda anemi, B12 vitamini, folik asit ve demir eksikliği
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 197-201)
DOI: 10.4274/tpa.845
Sivas il merkezinde yaşayan ilkokul birinci sınıf öğrencisi çocuklarda hepatit B ve hepatit C yaygınlığı
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 132-136)
DOI: 10.4274/tpa.45.132
Çocukluk çağında pulmoner hidatik kist rüptürü: Başvuru şekli, tanı ve tedavi yöntemleri
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 323-326)
DOI: 10.4274/tpa.721
Ağızdan ilaç hazırlama ve uygulama sırasında yaşanan güçlükler
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 231-237)
DOI: 10.5152/tpa.2014.1795
Çocuklarda sünnetin idrar yolu enfeksiyonu sıklığı üzerine etkisi
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 137-140)
DOI: 10.4274/tpa.45.137
Tıbbi uygulama hatası iddiası ile Adli Tıp Kurumu’na gönderilen 0-18 yaş grubu olguların değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 144-150)
DOI: 10.4274/tpa.46.63
Genel anestezi uygulanan çocuklarda pasif sigara içiciliğinin COHb, PaO2 ve PaCO2 değerlerine ve cerrahi sonrası solunumsal komplikasyonlara etkisi
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 202-207)
DOI: 10.4274/tpa.1623
Ankara 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde akran istismarı nedeniyle yargılanan çocukların değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 279-285)
DOI: 10.4274/tpa.909
Çocuk hastalarda yabancı cisim aspirasyonu nedeniyle uygulanan rijid bronkoskopi sonuçlarımız
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 126-130)
DOI: 10.4274/tpa.1622
Üniversite hastanemiz acil servisine travma nedeniyle başvuran çocuk olguların değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 156-160)
DOI: 10.4274/tpa.46.65
Astımlı çocukların benlik saygıları ve annelerinin duygu dışavurum düzeylerinin değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 144-149)
DOI: 10.4274/tpa.45.144
Çağrılı Yazılar
Pediatrik zor astım ve tedavisi
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 1-5)
Çocuklarda astım tanı ve ayırıcı tanısında güçlükler
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 6-10)
Astım izleminde önemli noktalar
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 11-14)
Pediatride akılcı antibiyotik tedavisi ilkeleri
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 50-52)
Eozinofilik özofajit
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 232-237)
DOI: 10.4274/tpa.45.232
Anne sütü ile beslenmenin ileri yaşama etkileri
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 309-314)
DOI: 10.4274/tpa.45.309
Ezilme sendromu
(Turk Pediatri Ars 2009; 44: 43-47)
Üfürümlü çocuğa yaklaşım
(Turk Pediatri Ars 2009; 44: 48-52)
Çocuk cerrahisinde minimal invaziv girişimler
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 4-8)
DOI: 10.4274/Turk Ped Ars.45.4
Çocuklarda travma
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 12-16)
DOI: 10.4274/Turk Ped Ars.45.12
İnguino-skrotal patolojiler
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 23-28)
DOI: 10.4274/Turk Ped Ars.45.23
Hidatik kist
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 55-58)
DOI: 10.4274/Turk Ped Ars.45.55
Çocuk yaş grubunda yabancı cisim aspirasyonları
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 72-73)
DOI: 10.4274/Turk Ped Ars.45.72
Çocuklarda idrar enkontinansı
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 133-135)
Pasif sigara içiciliğinin çocuklarda solunum sistemi üzerindeki etkileri
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 136-141)
Subakut sklerozan panansefalit (SSPE)
(Turk Pediatri Ars 2008; 43: 72-79)
“Her şey çocuk içindir”
(Turk Pediatri Ars 2009; 44: 112-114)
Çocukluk çağında bronşiyolitler: Etiopatojenez ve immünolojik akciğer hasarındaki yenilikler
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 75-81)
DOI: 10.4274/tpa.45.75
Çocuk yoğun bakım birimlerine yatırılma ve taburcu edilme ölçütleri
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 82-85)
DOI: 10.4274/tpa.45.82
Çocuk ve ergenlerde şişmanlık sorunu ve yaklaşım
(Turk Pediatri Ars 2009; 44: 115-119)
Cinsel saldırıya uğramış çocuğun muayenesi
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 99-104)
DOI: 10.4274/tpa.46.55
Türkçesi Varken
Çocukların gelişimsel yaş dönemlerine göre tıbbi terimleri algılayışları - Orijinal Araştırma
(Turk Pediatri Ars 2006; 41: -)
Astımlı hastalarımızın klinik ve laboratuvar özellikleri ve bunları etkileyen faktörler
(Turk Pediatri Ars 2006; 41: -)
Guillain-Barre Sendromu: Yirmibeş Olgunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 1997; 32: -)
Portal Hipertansiyonlu Olgularımızın Retrospektif Olarak İrdelenmesi
(Turk Pediatri Ars 1996; 31: -)
Çocukluk Çağında Morgagni Hernisi: Klinik Seyir, Tanı ve Tedavi (Üç Vakanın Sunumu)
(Turk Pediatri Ars 1999; 34: -)
Çocuklarda Gastroözofajeal Reflü: 120 Olgunun 24 Saatlik Özofagus Ph Monitörizasyonu İle Değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 1996; 31: -)
Çocukluk Çağı Çölyak Hastalığı Tanısında Antigliadin Antikorlarının Değeri
(Turk Pediatri Ars 1996; 31: -)
Çocuklarda Böbrek İğne Biyopsisi: 60 Hastada Böbrek İğne Biyopsilerinin Retrospektif Değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 1996; 31: -)
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanısıyla Hastaneye Yatırılan Çocuklarda Chlamydia Enfeksiyonları
(Turk Pediatri Ars 1996; 31: -)
İnek Sütü Allerjisi Olan Çocuklarda En Sık Rastlanan Bulgular
(Turk Pediatri Ars 1996; 31: -)
Şişman Çocuklarda Eritrosit Sedimentasyon Hızına Etki Eden Faktörlerin Araştırılması
(Turk Pediatri Ars 1995; 30: -)
Kolestazla Başvuran 2 Histiositoz Olgusu
(Turk Pediatri Ars 1995; 30: -)
0-6 Yaş Arası Türk Çocuklarında Biseps, Triseps, Subskapüler ve Suprailiak Deri Kıvrım Kalınlıkları ve Kol Çevresi Persantil Değerleri
(Turk Pediatri Ars 1995; 30: -)
Çocukluk Çağı Üriner Sistem Enfeksiyonunda P Fimbrialı Escherichia Coli Sıklığının Araştırılması
(Turk Pediatri Ars 1994; 29: -)
Çocuklarda Amitraz Zehirlenmeleri 16 Vakanın Değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 1999; 34: -)
Ateş ve Tedavisi: Hekimler Ne Biliyor, Nasıl Davranıyorlar?
(Turk Pediatri Ars 1999; 34: -)
İstanbul'da Yaşayan Çocuk ve Adolesanlarda Anemi Prevalansı ve Anemilerin Morfolojik Dağılımı: Çocukların Yaş, Cinsiyet ve Beslenme Durumu İle Anne-Babaların Ekonomik ve Öğrenim Durumunun Anemi Prevalansı Üzerine Etkileri
(Turk Pediatri Ars 1999; 34: -)
Çocuklarda Helicobacter Pylori: Bugün Bilinenler ve Yarın Bilinmesi Gerekenler
(Turk Pediatri Ars 1998; 33: -)
Hepatit B Aşısının Komplikasyonları
(Turk Pediatri Ars 1998; 33: -)
Bir Endemik Guatr Bölgesindeki 7-12 Yaş Grubu İlkokul Çocuklarında Tiroid Volümleri, Tiroid Fonksiyonları, İyot ve Selenyum Düzeyleri
(Turk Pediatri Ars 1998; 33: -)
Çocuklarda Akut Viral Hepatitlerin Etyolojik Dağılımı
(Turk Pediatri Ars 1997; 32: -)
Ekstrakorporeal Şok Dalgası ile Litotripsi Sonucu Böbrek Yetersizliği
(Turk Pediatri Ars 1994; 29: -)
İndükleyici Antiepileptik İlaçların ve Valproatın Çocuklarda Tiroid Hormonlarına Etkileri
(Turk Pediatri Ars 1997; 32: -)
Kayseri Bölgesinde Çocuklarda Barsak Parazitlerinin Dağılımı
(Turk Pediatri Ars 1997; 32: -)
Türkiye'de Çocuk Zehirlenmeleri
(Turk Pediatri Ars 1998; 33: -)
Çocukluk Çağı Epileptik Nöbetlerinde Medikal Tedaviye Direnç Gelişimi İçin Risk Faktörleri
(Turk Pediatri Ars 1998; 33: -)
Korozif Madde İçen Çocukların Değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 1998; 33: -)
Çocukluk Çağında Girişimsel Kalp Kateterizasyonu
(Turk Pediatri Ars 1998; 33: -)
Üç-Oniki Yaş Grubu Çocuklar Üzerine Televizyonun Etkileri ve Ailelerin Televizyon Hakkında Düşünceleri
(Turk Pediatri Ars 1994; 29: -)
Çocukluk Çağı Hodgkin Hastalığında Uzun Dönemde Akciğer Fonksiyon Testleri
(Turk Pediatri Ars 1997; 32: -)
Demir Eksikliği Anemisinde Önlem ve Tedavi
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Astma Bronşialesi Olan Çocuklarda FcεRII / SCD23'ün Önemi
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde İzlenen 176 Çocuk Zehirlenme Olgusunun Değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Helicobacter Pylori Enfeksiyonu Saptanan Çocuklarda Özofajit Sıklığı
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Çocukluk Çağında Miyokardite Bağlı Geçici Tam Atriyoventriküler Blok
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Çocukluk çağı insan immün yetersizlik virüsü (1) (HIV-1) infeksiyonu
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Çölyak hastalığının değişen özellikleri; 20 yıllık deneyimimiz
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Çocukluk çağında enflamatuar barsak hastalığı
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Erzurum'da sokakta çalışan çocukların sosyo-demografik özellikleri
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Hepatit B aşısının komplikasyonları
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
İstanbul'un çeşitli semtlerinde oturan çocuklarda kan kurşun düzeyleri ve bu düzeylere etki eden risk faktörleri
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Sağlıklı süt çocuklarında asemptomatik bakteriüri
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Hiperkalsemiye Yaklaşım ve Tedavi
(Turk Pediatri Ars 1999; 34: -)
Üç Değerlikli "Ferrik" Demirin İki Farklı Dozda Kullanımının Çocukluk Çağı Demir Eksikliği Anemisindeki Etkinliği
(Turk Pediatri Ars 1999; 34: -)
Çocukluk Çağında Renal Biyopsi
(Turk Pediatri Ars 1999; 34: -)
Nadir Bir Hiperamilazemi Nedeni; Makroamilazemi
(Turk Pediatri Ars 1999; 34: -)
Otizm: Klinik Özellikler, Tanı ve Ayırıcı Tanı
(Turk Pediatri Ars 1999; 34: -)
Çocuklarda Özofagus Yabancı Cisimleri
(Turk Pediatri Ars 1999; 34: -)
Davetli Derleme
Çocuklarda hematopoetik kök hücre nakli
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 91-98)
DOI: 10.5152/tpa.2014.2010
Çocukluk çağında ilaç alerjilerine yaklaşım
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 99-103)
DOI: 10.5152/tpa.2014.1944
Hastaneye yatan hastalarda beslenme riski değerlendirme yöntemleri
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 276-281)
DOI: 10.5152/tpa.2014.2226
Çocuk pratiğinde intravenöz immünglobülin kullanımı
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 282-288)
DOI: 10.5152/tpa.2014.2212
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018