ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
BENZER MAKALELER
Derleme
Ergenlik çağında diyabet yönetimi
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 79-81)
DOI: Management of diabetes in adolescence
Disfonksiyonel kanama yönetimi
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 103-106)
DOI: 10.4274/tpa.46.46
Olgu Sunumu
TİP 1 diyabetin çok nadir bir komplikasyonu: yeni tanılı olguda gelişen insülin ödemi
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 62-64)
DOI: 10.4274/tpa.375
Yenidoğanda diyabetes mellitus
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 137-139)
DOI: 10.4274/tpa.190
Özgün Araştırma
Bir yenidoğan yoğun bakım biriminde adenovirus salgın yönetimi
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 194-198)
DOI: 10.4274/tpa.46.75
Tip I diabetes mellitus hastalarında fundus bulguları
(Turk Pediatri Ars 2006; 41: 221-227)
Diyabetik anne bebeklerinde kalp işlevlerinin doku Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 25-29)
DOI: 10.5152/tpa.2014.843
Gebelik öncesi diyabeti olan ve gebelikte diyabeti gelişen anne bebeklerinde doğum sonrası komplikasyonlar ve doğuştan kalp hastalıklarının öngördürücüleri
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 299-306)
DOI: 10.5152/tpa.2014.1017
Çocuk hastalarda diyabetik ketoz ve ketoasidoz sırasındaki elektrokardiyografik değişiklikler
(Turk Pediatri Ars 2017; 52: 194-201)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4917
Yeni tanı konmuş diyabeti olan çocuklar ve ergenlerde görsel uyarılmış potansiyeller
(Turk Pediatri Ars 2017; 52: 133-137)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4979
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018