ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
BENZER MAKALELER
Derleme
Akut romatizmal ateş ve yenilikler
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 85-93)
Ailesel Akdeniz Ateşi ve diğer otoenflamatuar hastalıklar
(Turk Pediatri Ars 2006; 41: 9-17)
Akut romatizmal ateş tanısında güncelleme: 2015 Jones ölçütleri
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 1-7)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2397
Olgu Sunumu
Ergen kız hastada asetaminofen ilişkili nefrotoksisite
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 334-336)
DOI: 10.4274/tpa.95
Akut Romatizmal Ateşli Olguda Tam Atrioventrikuler Bloğa Bağlı Senkop ve Geçici Kalp Pili ile Tedavisi
(Turk Pediatri Ars ; : -)
DOI: 10.5152/tpa.2016.4014
Tatarcık humması: iki olgu sunumu
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 110-113)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.1734
Nedeni bilinmeyen ateşle başvuran opere doğuştan kalp hastalığı olan hastada Coxiella Burnetii endokarditi
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 339-341)
DOI: 10.4274/tpa.942
Akut romatizmal ateşin nadir bir başvuru şekli: Perikardiyal tamponad
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 342-344)
DOI: 10.4274/tpa.874
Özgün Araştırma
Erken doğmuş bebeklerde klinik olarak anlamlı patent duktus arteriyozus tedavisinde oral ibuprofenin etkinliği
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 329-333)
DOI: 10.4274/tpa.45.329
Kritik çocuk hastalarda akut transfüzyon reaksiyonları
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 348-352)
DOI: 10.4274/tpa.45.348
Annelerin ateşli çocuğa yaklaşımı ve ateş korkusu
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 57-60)
Annelerin, çocuklarındaki ateşle ilgili bilgi, tutum ve davrnışları
(Turk Pediatri Ars 2005; 40: -)
Periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit ve servikal adenit (PFAPA) sendromlu bir olgu
(Turk Pediatri Ars 2004; 39: -)
Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda ateşli nötropeni: tek merkez sonuçları
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 79-86)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2757
Ailesel akdeniz ateşi ve jüvenil idiyopatik artrit tanılı hastaların köken aldıkları illere göre karşılaştırılması
(Turk Pediatri Ars ; : -)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.5818
Enflamatuar bağırsak hastalığı tanılı Türk çocuklarında ailevi Akdeniz ateşi birlikteliği
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 198-202)
DOI: 10.5152/tpa.2014.1998
Ateş yakınması ile çocuk acile başvuran hastalarda uygunsuz dozda ateş düşürücü kullanma sıklığının ve nedenlerinin belirlenmesi
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 116-120)
DOI: 10.4274/tpa.716
Çağrılı Yazılar
Kırım Kongo kanamalı ateşi
(Turk Pediatri Ars 2008; 43: 108-118)
PFAPA sendromu
(Turk Pediatri Ars 2009; 44: 80-83)
Türkçesi Varken
Akut romatizmal kardit tedavisinde kortikosteroid kullanımının kemik dansitesi üzerine etkisi
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Ateş ve Tedavisi: Hekimler Ne Biliyor, Nasıl Davranıyorlar?
(Turk Pediatri Ars 1999; 34: -)
Streptokoksik Farenjit Tanısında Çabuk Tanı Testlerinin Maliyet/Etkinlik Değeri
(Turk Pediatri Ars 1993; 28: -)
Ateş ve Tedavisi: Anneler Ne Biliyor, Nasıl Davranıyorlar?
(Turk Pediatri Ars 1998; 33: -)
Trombositopeni İle Seyreden Bir Tifo Vakası
(Turk Pediatri Ars 1996; 31: -)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 23.11.2017