ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
BENZER MAKALELER
Derleme
Tümör lizis sendromu; tanı, izlem ve tedavide yeni yaklaşımlar
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 188-194)
DOI: 10.4274/tpa.233
Özgün Araştırma
Allopürinolün hipoksik-iskemik beyin hasarı oluşturulan yenidoğan sıçanlarda kaspaz-3 ve kaspaz-8 aktivitesi üzerine etkisi
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 48-52)
DOI: 10.4274/tpa.986
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018