ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Çocukluk Çağında Nadir Bir Nefrokalsinoz Nedeni: Oksalozis
(Turk Pediatri Ars 1993; 28: -)
Ultrasonografi İle İntrauterin Dönemde Tanısı Konulan Pelvikalisyel Dilatasyonların Postnatal Hayatta İzlenmesi
(Turk Pediatri Ars 1993; 28: -)
Enürezis Nokturna Tedavisinde Kullanılan İlaçların Etkinlik ve Güvenilirlikleri
(Turk Pediatri Ars 1994; 29: -)
Ekstrakorporeal Şok Dalgası ile Litotripsi Sonucu Böbrek Yetersizliği
(Turk Pediatri Ars 1994; 29: -)
Akut Dissemine Ensefalomiyelite Bağlı Geçici Nörojen Mesane
(Turk Pediatri Ars 1997; 32: -)
Atnalı Böbrek Anomalisi ile Birlikte Rastlanan Diğer Bulgular
(Turk Pediatri Ars 1994; 29: -)
Kronik Böbrek Yetersizlikli Çocuklarda Aşıların Kullanımı
(Turk Pediatri Ars 1995; 30: -)
Megaloblastik Anemi ve Proteinüri (Imerslund-Grâsbeck Sendromu)
(Turk Pediatri Ars 1995; 30: -)
Çocukluk Çağında Üriner Sistem Taş Hastalığından Korunma
(Turk Pediatri Ars 1994; 29: -)
D-Hipervitaminozuna Bağlı Olarak Gelişen Hiperkalsemi ve Nefrokalsinoz
(Turk Pediatri Ars 1994; 29: -)
Bir Mezoblastik Nefroma Olgusu
(Turk Pediatri Ars 1994; 29: -)
Bir Olgu Nedeni İle Nörofibromatoz Tip I ve Renovasküler Hipertansiyon
(Turk Pediatri Ars 1994; 29: -)
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018