ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Erzurum'da sokakta çalışan çocukların sosyo-demografik özellikleri
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Akut İdiopatik Trombositopenik Purpura: 62 Olgunun Retrospektif İncelenmesi
(Turk Pediatri Ars 1993; 28: -)
Anne ve Bebeğinde Demir Parametreleri ve Beslenmenin Bu Parametrelere Etkisi
(Turk Pediatri Ars 1993; 28: -)
Sosyo-Ekonomik Ve Sosyo-Kültürel Durumun Anne ve Yenidoğan Bebeğinde Demir Parametrelerine Etkisi
(Turk Pediatri Ars 1994; 29: -)
Febril Konvülsiyonlarda Klinik Özellikler ve Rekürrens Risk Faktörlerinin Prevalansı
(Turk Pediatri Ars 1995; 30: -)
Gebelikte Sigara Kullanımının Fetusa Etkileri
(Turk Pediatri Ars 1995; 30: -)
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018