ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Helicobacter Pylori Enfeksiyonu Saptanan Çocuklarda Özofajit Sıklığı
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Çölyak hastalığının değişen özellikleri; 20 yıllık deneyimimiz
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Çocukluk çağında enflamatuar barsak hastalığı
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Kısa barsak sendromlu hastalarımız
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Nadir Bir Hiperamilazemi Nedeni; Makroamilazemi
(Turk Pediatri Ars 1999; 34: -)
Hepatitis B ve Delta Virus Enfeksiyonu ve Membranoproliferatif Glomerulonefrit
(Turk Pediatri Ars 1992; 27: -)
Çocuklarda Sıvı ve Elektrolit Tedavisinin Temel İlkeleri II İntravenöz Sıvı - Elektrolit Tedavisi"
(Turk Pediatri Ars 1992; 27: -)
Neonatal Hepatitli Olgularımızın Retrospektif Değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 1998; 33: -)
Doğumdan 1 Yaşına Kadar Anne Sütü veya Formula ile Beslenen Bebeklerde Total Kolesterol, Hdl-C ve Ldl-C Değerlerinin Karşılaştırılması
(Turk Pediatri Ars 1993; 28: -)
Yenidoğan Bebeklerde Gestasyon Yaşı ve Cinsiyetin Kolesterol, Lipid Metabolizması Üzerine Etkisi
(Turk Pediatri Ars 1993; 28: -)
Korozif Madde İçen Çocukların Değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 1998; 33: -)
Çocukluk Çağında Gastroözofageal Reflü
(Turk Pediatri Ars 1993; 28: -)
Fontan Ameliyatı Sonrasında Protein Kaybettiren Enteropati Gelişen Bir Olgu
(Turk Pediatri Ars 1998; 33: -)
Akut A ve B Hepatitinde Humoral ve Hücresel İmmün Sisteme Ait Çeşitli Parametrelerdeki Değişiklikler
(Turk Pediatri Ars 1994; 29: -)
Çocukluk Çağı Kronik B Hepatitlerinde Humoral ve Hücresel İmmünite, Solübl İnterlökin-2 Reseptör Düzeyleri
(Turk Pediatri Ars 1994; 29: -)
Portal Hipertansiyonlu Olgularımızın Retrospektif Olarak İrdelenmesi
(Turk Pediatri Ars 1996; 31: -)
Çocuklarda Gastroözofajeal Reflü: 120 Olgunun 24 Saatlik Özofagus Ph Monitörizasyonu İle Değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 1996; 31: -)
Çocukluk Çağı Çölyak Hastalığı Tanısında Antigliadin Antikorlarının Değeri
(Turk Pediatri Ars 1996; 31: -)
Yenidoğanda Nadir Bir Enterokolit Nedeni: İnek Sütü Entoleransı
(Turk Pediatri Ars 1995; 30: -)
Kolestazla Başvuran 2 Histiositoz Olgusu
(Turk Pediatri Ars 1995; 30: -)
Çocuklarda Helicobacter Pylori Enfeksiyonunun Tanı ve Tedavisi
(Turk Pediatri Ars 1994; 29: -)
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018