ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Santral erken puberte ve prematür telarş ayırıcı tanısında klinik ve laboratuvar bulgular
(Turk Pediatri Ars 2015; 50: 20-26)
DOI: 10.5152/tpa.2015.2281
Hashimoto tiroiditi tanılı çocuk ve ergenlerde çölyak hastalığı
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 100-105)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3566
Erken başlangıçlı Graves olgusu
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 332-335)
DOI: 10.4274/tpa.833
Re: Çölyak hastalığı için prediktif bir tarama aracı olarak HLA genleri
(Turk Pediatri Ars 2017; 52: 184-184)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.080817
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 23.11.2017