ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Çocukluk çağında koroner “by pass” cerrahisi gerektiren ailevi hiperkolesterolemi olgusu
(Turk Pediatri Ars 2006; 41: 51-54)
Çocukluk Çağında Miyokardite Bağlı Geçici Tam Atriyoventriküler Blok
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Akut romatizmal kardit tedavisinde kortikosteroid kullanımının kemik dansitesi üzerine etkisi
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Kronik Üst Solunum Yolu Obstrüksiyonu Nedeniyle Oluşan Pulmoner Hipertansiyon ve Kor Pulmonale: Olgu Sunumu
(Turk Pediatri Ars 1999; 34: -)
Akut Romatizmal Ateş Tanısında Karşılaşılan Zorluklar
(Turk Pediatri Ars 1999; 34: -)
Konjenital Kalp Hastası Çocuklarda Genel Sağlık Problemleri
(Turk Pediatri Ars 1999; 34: -)
Kawasaki Hastalığı
(Turk Pediatri Ars 1992; 27: -)
Dekstrokardiye (Dextropositio Cordis) Yol Açan Polialveoler Konjenital Lober Amfizem
(Turk Pediatri Ars 1996; 31: -)
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018