ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Çocuklarda komanın nadir bir nedeni: beta-ketotiyolaz (2-metilasetoasetil-koenzim A tiyolaz) eksikliği
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 77-79)
Akut İdiopatik Trombositopenik Purpura: 62 Olgunun Retrospektif İncelenmesi
(Turk Pediatri Ars 1993; 28: -)
Febril Konvülsiyonlarda Klinik Özellikler ve Rekürrens Risk Faktörlerinin Prevalansı
(Turk Pediatri Ars 1995; 30: -)
Gebelikte Sigara Kullanımının Fetusa Etkileri
(Turk Pediatri Ars 1995; 30: -)
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018