ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Ezilme sendromu
(Turk Pediatri Ars 2009; 44: 43-47)
Erken doğmuş yenidoğanda böbrek mantar topu
(Turk Pediatri Ars 2008; 43: 29-31)
İstanbul'da Çocuklarda Hiperkalsiüri Taraması
(Turk Pediatri Ars 1992; 27: -)
Hepatitis B ve Delta Virus Enfeksiyonu ve Membranoproliferatif Glomerulonefrit
(Turk Pediatri Ars 1992; 27: -)
Kawasaki Hastalığı
(Turk Pediatri Ars 1992; 27: -)
Henoch-Schönlein Purpuralı Çocuklarda Klinik Bulgular ve Akut Faz Reaktanları İlişkisi
(Turk Pediatri Ars 1993; 28: -)
Çocukluk Çağı Üriner Sistem Enfeksiyonunda P Fimbrialı Escherichia Coli Sıklığının Araştırılması
(Turk Pediatri Ars 1994; 29: -)
D-Hipervitaminozu ve Peritoneal Diyaliz
(Turk Pediatri Ars 1994; 29: -)
Sjögren sendromu ve sistemik lupus eritematozus birlikteliği
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 166-168)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2001
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018