ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Yuvası’ndaki çocukların beslenme durumlarının antropometrik ölçümlerle değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 142-147)
Çocuklarda Helicobacter pylori enfeksiyonu: Yakınma, endoskopik bulgu, tanı yöntemleri ve tedavi sonrası eradikasyon oranlarının değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 98-102)
Enflamatuvar bağırsak hastalarımızın geriye dönük olarak değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 65-69)
Portal hipertansiyonda serum leptin ve homosistein düzeylerinin anlamı ve antropometrik değişkenler ile ilişkisi
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 17-23)
Kabızlık, dramatik bir olay mıdır?
(Turk Pediatri Ars 2001; 36: 186-191)
İstanbul'da Çocuklarda Hiperkalsiüri Taraması
(Turk Pediatri Ars 1992; 27: -)
Çocukluk Çağı Çölyak Hastalığı Tanısında Antigliadin Antikorlarının Değeri
(Turk Pediatri Ars 1996; 31: -)
Kolestazla Başvuran 2 Histiositoz Olgusu
(Turk Pediatri Ars 1995; 30: -)
Kronik karaciğer hastalığı olan çocukluklarda doğal antikoagülan düzeyleri
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 238-241)
DOI: 10.4274/tpa.45.238
Portal ven trombozlu çocuklarda antikardiyolipin antikorları
(Turk Pediatri Ars 2009; 44: 124-126)
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018