ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Ergenlerde beslenme
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 49-53)
DOI: 10.4274/tpa.46.34
Gıdalardaki katkı maddeleri
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 315-318)
DOI: 10.4274/tpa.45.315
Çocukluk çağı kabızlığında elektrolit içeren polietilen glikol kullanımı
(Turk Pediatri Ars 2008; 43: 135-138)
Bahçelievler çocuk yuvası 0-6 yaş grubunda beslenme durumunun değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2008; 43: 89-93)
Kabızlık yakınması olan olguların retrospektif dökümü
(Turk Pediatri Ars 2005; 40: 23-27)
Helicobacter Pylori Enfeksiyonu Saptanan Çocuklarda Özofajit Sıklığı
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Çölyak hastalığının değişen özellikleri; 20 yıllık deneyimimiz
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Çocukluk çağında enflamatuar barsak hastalığı
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Kısa barsak sendromlu hastalarımız
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Nadir Bir Hiperamilazemi Nedeni; Makroamilazemi
(Turk Pediatri Ars 1999; 34: -)
Neonatal Hepatitli Olgularımızın Retrospektif Değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 1998; 33: -)
Korozif Madde İçen Çocukların Değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 1998; 33: -)
Fontan Ameliyatı Sonrasında Protein Kaybettiren Enteropati Gelişen Bir Olgu
(Turk Pediatri Ars 1998; 33: -)
Kolestazda Safra Asidlerinin Etki Mekanizmaları: Ursodeoksikolik Asidin Tedavideki Yeri
(Turk Pediatri Ars 1998; 33: -)
Çocukluk Çağı Kronik B Hepatitlerinde Humoral ve Hücresel İmmünite, Solübl İnterlökin-2 Reseptör Düzeyleri
(Turk Pediatri Ars 1994; 29: -)
Portal Hipertansiyonlu Olgularımızın Retrospektif Olarak İrdelenmesi
(Turk Pediatri Ars 1996; 31: -)
Çocuklarda Gastroözofajeal Reflü: 120 Olgunun 24 Saatlik Özofagus Ph Monitörizasyonu İle Değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 1996; 31: -)
Yenidoğanda Nadir Bir Enterokolit Nedeni: İnek Sütü Entoleransı
(Turk Pediatri Ars 1995; 30: -)
Çocuklarda Helicobacter Pylori Enfeksiyonunun Tanı ve Tedavisi
(Turk Pediatri Ars 1994; 29: -)
Hastanede yatan çocuklarda saptanan tromboz etiyolojisi - Orijinal Araştırma
(Turk Pediatri Ars 2004; 39: -)
Ergenlerde beslenme
(Turk Pediatri Ars 2011; 0: 49-53)
Hastaneye yatan hastalarda beslenme riski değerlendirme yöntemleri
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 276-281)
DOI: 10.5152/tpa.2014.2226
Enflamatuar bağırsak hastalığı tanılı Türk çocuklarında ailevi Akdeniz ateşi birlikteliği
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 198-202)
DOI: 10.5152/tpa.2014.1998
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018