ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Demir Eksikliği Anemisinde Önlem ve Tedavi
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Demir Eksikliği İle Beta Talasemi Taşıyıcılarının Ayırıcı Tanısında Rdw'nin Değeri
(Turk Pediatri Ars 1999; 34: -)
Çocukluk Çağı Anemilerinde Tanı
(Turk Pediatri Ars 1993; 28: -)
Lenfadenopatili Hastaya Yaklaşım
(Turk Pediatri Ars 1994; 29: -)
Çocukluk Çağı Hodgkin Hastalığında Uzun Dönemde Akciğer Fonksiyon Testleri
(Turk Pediatri Ars 1997; 32: -)
Kanamalı Hastaya Tanısal Yaklaşım
(Turk Pediatri Ars 1995; 30: -)
Kolestazla Başvuran 2 Histiositoz Olgusu
(Turk Pediatri Ars 1995; 30: -)
Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemisinde tedavinin ortalama eritrosit hacimleri üzerine etkisi
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 126-129)
DOI: 10.4274/tpa.46.60
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018