ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Mycoplasma pneumoniae ilişkili Henoch-Schöenlein purpurası
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 346-347)
DOI: 10.4274/tpa.46.690
Alt üriner sistem işlev bozukluğu bulunan çocuklarda ürodinami ve ultrasonografi bulgularının karşılaştırılması
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 233-237)
DOI: 10.4274/tpa.46.81
Erken doğmuş yenidoğanda böbrek mantar topu
(Turk Pediatri Ars 2008; 43: 29-31)
Çocuklarda idrar enkontinansı
(Turk Pediatri Ars 2007; 42: 133-135)
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018