ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Ailevi yüz felci
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 67-69)
DOI: 10.4274/tpa.125
Yenidoğan ve sütçocuğunun epileptik sendromları
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 183-187)
DOI: 10.4274/tpa.46.73
Su ile ilişkili epilepsi: Üç olgu sunumu
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 251-252)
DOI: 10.4274/tpa.46.85
Erken başlangıçlı multipl skleroz
(Turk Pediatri Ars 2006; 41: 167-172)
Çocukluk çağının nadir bir hastalığı; alternan hemipleji
(Turk Pediatri Ars 2005; 40: 44-45)
Akut venöz sinüs trombozunda çoklu etioloji
(Turk Pediatri Ars 2005; 40: 46-49)
Gm2 - Gangliosidoz 0 Variantı (Sandhoff Hastalığı) ve Talamik Hiperdansite
(Turk Pediatri Ars 1993; 28: -)
Tethered Kord
(Turk Pediatri Ars 1993; 28: -)
Nörofibromatozis Tip 1'de Klinik ve Nöroradyolojik Bulgular: 23 Olgu
(Turk Pediatri Ars 1998; 33: -)
Spastik Diplejide Magnetik Rezonans Görüntüleme
(Turk Pediatri Ars 1998; 33: -)
Bir Moyamoya Olgusunda Modifiye Ensefalodüroarteriosinanjiozis Yöntemi ile Tedavi Girişimi
(Turk Pediatri Ars 1998; 33: -)
Okült Spinal Disrafi ve Spinal Ultrason
(Turk Pediatri Ars 1997; 32: -)
Doğumsal Brakiyal Pleksus Felçleri (+)
(Turk Pediatri Ars 1997; 32: -)
Çocukluk Çağı Migreni
(Turk Pediatri Ars 1996; 31: -)
Yenidoğan Konvülsiyonlu Olgularımız
(Turk Pediatri Ars 1994; 29: -)
Non epileptik paroksismal olaylar: olgu sunumları ile derleme
(Turk Pediatri Ars 2004; 39: -)
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018