ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Primer enürezis nokturnada etiyolojik risk faktörleri (*)
(Turk Pediatri Ars 2004; 39: -)
Temiz aralıklı kataterizasyon uygulayan miyelodisplazili çocuklarda üriner sistem enfeksiyonları
(Turk Pediatri Ars 2014; 49: 36-41)
DOI: 10.5152/tpa.2014.872
Şiddetli seyirli Schimke immün-kemik displazili olgu sunumu
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 315-317)
DOI: 10.4274/tpa.357
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018