ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Çocuklarda proteinüri indekslerinin değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2001; 36: 212-218)
"Amanita Phalloides" Zehirlenmesi
(Turk Pediatri Ars 1992; 27: -)
Kawasaki Hastalığı
(Turk Pediatri Ars 1992; 27: -)
Henoch-Schönlein Purpuralı Çocuklarda Klinik Bulgular ve Akut Faz Reaktanları İlişkisi
(Turk Pediatri Ars 1993; 28: -)
İdyopatik Nefrotik Sendromda Düşük Doz Prednisolon İle Relaps Tedavisi
(Turk Pediatri Ars 1993; 28: -)
Jüvenil Romatoid Artritte İntraartiküler Steroid Tedavisi
(Turk Pediatri Ars 1997; 32: -)
Çocukluk Çağı Üriner Sistem Enfeksiyonunda P Fimbrialı Escherichia Coli Sıklığının Araştırılması
(Turk Pediatri Ars 1994; 29: -)
D-Hipervitaminozu ve Peritoneal Diyaliz
(Turk Pediatri Ars 1994; 29: -)
Çocukluk çağında böbrek tübulus işlev bozukluklarına yaklaşım - Derleme
(Turk Pediatri Ars 2006; 41: -)
Sistatin C: böbrek işlevleri azalmakta olan çocuklarda glomerüler filtrasyon hızı ölçümünde daha yararlı bir değişken olabilir mi?
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 111-116)
DOI: 10.4274/tpa.46.57
Lupus nefritli bir olguda sistemik steroidlerin ender bir komplikasyonu: mediyastinal lipomatoz olgusu
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 313-314)
DOI: 10.4274/tpa.366
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018