ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Çocukluk çağında ürtiker ve anjiyoödem: patojenez, tanı ve tedavi
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 232-236)
DOI: 10.4274/tpa.1679
Birincil immün yetmezliklerde deri altı immünglobulin kullanımı
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 8-14)
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3058
Doğuştan ağır nötropenide fenotip-genotip ilişkisi
(Turk Pediatri Ars 2012; 47: 268-273)
DOI: 10.4274/tpa.822
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018