ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Hipoksik iskemik beyin hasarı oluşturulan yenidoğan sıçanlarda ABT-491 uygulamasının görsel uyarılma potansiyelleri üzerine etkileri
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 319-323)
DOI: 10.4274/tpa.45.319
Yenidoğanda volüm garantili ventilasyon ile basınç kontrollü ventilasyonun karşılaştırılması
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 324-328)
DOI: 10.4274/tpa.45.324
Çocuklarda ileri yaşam desteği (ÇİLYAD) kurslarının erken dönem değerlendirilmesi
(Turk Pediatri Ars 2010; 45: 268-271)
DOI: 10.4274/tpa.45.268
Hiperbilirubinemik Yenidoğan Bebeklerde Doğum Ağırlığı, Gestasyonel ve Postnatal Yaşların Total Bilirubin Bağlama Kapasitesi Üzerine Olan Etkileri
(Turk Pediatri Ars 1993; 28: -)
Konjenital Mediastinal Nöroblastom
(Turk Pediatri Ars 1997; 32: -)
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal Enfeksiyonlar II
(Turk Pediatri Ars 1997; 32: -)
İnek Sütü Allerjisi Olan Çocuklarda En Sık Rastlanan Bulgular
(Turk Pediatri Ars 1996; 31: -)
Yenidoğanda Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu (ECMO)
(Turk Pediatri Ars 1995; 30: -)
Adana'da İlkokul Çağındaki Çocuklarda Hemoglobinopati ve Beta-Talassemi Sıklığı
(Turk Pediatri Ars 1995; 30: -)
Denizkızı sendromu
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 65-67)
DOI: 10.4274/tpa.381
Hipoksik iskemik ansefalopatili yenidoğan bebeklerde seçici baş soğutma tedavisi ile tüm beden soğutma tedavisinin karşılaştırılması: Kısa dönem sonuçları
(Turk Pediatri Ars 2015; 50: 27-36)
DOI: 10.5152/tpa.2015.2167
Özofagus atrezisi ve meningosel birlikteliği olan Edward’s sendromu olgusu
(Turk Pediatri Ars 2011; 46: 167-169)
DOI: 10.4274/tpa.46.68
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018