ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
İlerleyici hidrosefalisi olan yenidoğanlarda ventrikül içi rezervuar uygulaması
(Turk Pediatri Ars 2013; 48: 200-203)
DOI: 10.4274/tpa.1013
Bronkopulmoner Displaziyi Önlemede Postnatal Steroid Kullanımı
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Yüksek Riskli Yenidoğanların İşitsel Beyin Sapı Davranım Odyometrisi ve Uyarılmış Otoakustik Emisyon Testi ile Taranması
(Turk Pediatri Ars 2000; 35: -)
Prematüre İki Olguda Candida Albicans Sepsisinin Amfoterisin B İle Tedavisi
(Turk Pediatri Ars 1993; 28: -)
Prematürelerde Posthemorajik Hidrosefali Gelişimi ve Tedavisi
(Turk Pediatri Ars 1993; 28: -)
Prematüre Anemisine Yaklaşım
(Turk Pediatri Ars 1998; 33: -)
Transkranial Doppler Ultrasonografinin Yenidoğan Döneminde Klinik Kullanımı
(Turk Pediatri Ars 1993; 28: -)
Riskli Yenidoğanlarda İşitsel Beyin Sapı Cevabı ile İşitme Taraması
(Turk Pediatri Ars 1994; 29: -)
Yenidoğan Döneminde Patent Duktus Arteriozus
(Turk Pediatri Ars 1994; 29: -)
Yenidoğanda Ağrı ve Analjezi
(Turk Pediatri Ars 1996; 31: -)
Neonatal Kandida Sepsisinde Flukonazol Kullanımı
(Turk Pediatri Ars 1995; 30: -)
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018