ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Türk Neonatoloji Derneği respiratuvar distres sendromu ve surfaktan tedavisi rehberi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 45-54 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01806

Türk Neonatoloji Derneği respiratuvar distres sendromu ve surfaktan tedavisi rehberi

Hasan Özkan1, Ömer Erdeve2, H. Gözde Kanmaz Kutman3
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Ankara, Türkiye

Respiratuvar distres sendromu preterm bebeklerde solunumsal yetmezliğin en sık nedenidir. Hastalığın sıklığı ve şiddeti gebelik haftası azaldıkça artmaktadır. Respiratuvar distres sendromuna neden olan asıl fizyopatolojik mekanizma surfaktan eksikliği ile anatomik ve yapısal immatüritedir. Akciğer olgunlaşmasını hızlandırmak üzere antenatal steroid uygulanması, plasental transfüzyonunda da alındığı preterm bebeğe uygun doğum odası canlandırma politikaları, doğum salonunda itibaren sürekli pozitif havayolu basıncı uygulanması, surfaktan tedavisinin erken ve kurtarıcı olarak uygulanması, daha nazik ventilasyon yöntemlerinin kullanılması ve diğer destekleyici tedaviler ile respiratuvar distress sendromu ilişkili morbidite ve mortalite günümüzde anlamlı olarak azalmıştır. Bu kılavuzun amacı konusu geçen tedavi yöntemlerinin ayrıntılı olarak gözden geçirilmesi, respiratuvar distres sendromu tedavisi ve yönetiminin ülkemiz yenidoğan yoğun bakım birimlerinde standart olarak yapılmasını sağlayabilmektir.

Anahtar Kelimeler: Antenatal steroid, kafein, oksijen desteği, respiratuvar distres sendromu, surfaktan, ventilasyon

Turkish Neonatal Society guideline on the management of respiratory distress syndrome and surfactant treatment

Hasan Özkan1, Ömer Erdeve2, H. Gözde Kanmaz Kutman3
1Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
2Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Ankara University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
3Division of Neonatology, Department of Pediatrics, University of Health Sciences, Zekai Tahir Burak Womens’ Health Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Respiratory distress syndrome is the leading cause of respiratory failure in preterm infants. The incidence and severity of respiratory distress syndrome are inversely related to the gestational age of the newborn. The major underlying pathophysiologic mechanisms are surfactant deficiency and anatomic, structural immaturity of the lung. Recent improvements such as antenatal steroid treatment to enhance pulmonary maturity, appropriate resuscitation facilitated by placental transfusion and immediate use of continuous positive airway pressure for alveolar recruitment, early rescue administration of surfactant, ventilation with gentler modes to minimize damage to the immature lungs, and the other supportive therapies have significantly decreased respiratory distress syndrome-related morbidity and mortality. This guideline was addressed to overview the mentioned improvements in order to standardize respiratory distress syndrome management in our country’s neonatal intensive care units.

Keywords: Antenatal steroids, caffeine, oxygenation, respiratory distress syndrome, surfactant, ventilation

Hasan Özkan, Ömer Erdeve, H. Gözde Kanmaz Kutman. Turkish Neonatal Society guideline on the management of respiratory distress syndrome and surfactant treatment. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 45-54

Sorumlu Yazar: Ömer Erdeve
LookUs & Online Makale