ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Türk Neonatoloji Derneği ulusal doğum salonu yönetimi rehberi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 3-17 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01803

Türk Neonatoloji Derneği ulusal doğum salonu yönetimi rehberi

Nihal Oygür1, E. Esra Önal2, Ayşegül Zenciroğlu3
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Antalya, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SAUM Yenidoğan Ankara, Türkiye

Bu rehber, yenidoğan bebeklerin doğum salonunda değerlendirilmesi, rutin bakımı ve canlandırma gereksinimi olan yenidoğanlara uygulanacak girişimlerle ilgili en son dizin bilgilerinin ışığı altında hazırlanan önerileri içermektedir. Rehber temel olarak üç ana bölümden oluşmakta, ilk bölümde sağlıklı doğmuş bütün term ve prematüre bebekler için rutin doğum salonu uygulamaları anlatılmaktadır. İkinci bölümde “International Liaison Committee on Resuscitation” (ILCOR)-2015 rehberinde belirtilen en yeni değişiklikleri de içeren doğum salonu canlandırma uygulamasından bahsedilmektedir. Son bölümde ise özel ve bazı nadir klinik durumlarda doğum odası yaklaşımları tartışılmaktadır. Öneriler hazırlanırken ülkemizin koşulları ve kaynakları da göz önünde bulundurulmuştur. Bu rehberin çock hekimleri, yenidoğan hekimleri için yararlı olacağına ve doğum salonu uygulamaları için temel bir kaynak olarak kullanılacağına inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Canlandırma, doğum odası, yenidoğan

Turkish Neonatal Society national guideline for the delivery room management

Nihal Oygür1, E. Esra Önal2, Ayşegül Zenciroğlu3
1Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Akdeniz University, Faculty of Medicine, Antalya, Turkey
2Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Gazi University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
3Health Sciences University Dr. Sami Ulus Gynecology, Obstetrics, Pediatrics SAUM Neonatology Clinic, Ankara, Turkey

The following guideline is designed to give recommendations for the routine care of all neonates immediately after delivery, and the resuscitation and delivery room approach of all high-risk infants in light of recent literature. The guideline has been prepared as three different parts. The first part is about routine procedures that have to be performed to all healthy term and preterm infants in delivery room care. The second part summaries the basic principles of resusucitation including the latest changes that were mentioned in the International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR)-2015 guideline. Recommendations about the delivery room management of rare clinical conditions have been discussed in the last part. The social, medical conditions, and the resourses of Turkey have also been taken into consideration in its preparation. We hope it will be useful for all pediatricians and neonatologists for use as a basic guideline in delivery room care.

Keywords: Delivery room, newborn, resuscitation

Nihal Oygür, E. Esra Önal, Ayşegül Zenciroğlu. Turkish Neonatal Society national guideline for the delivery room management. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 3-17

Sorumlu Yazar: E. Esra Önal
LookUs & Online Makale