ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Günümüzde otizm spektrum bozukluğu: tek başına genetik temelli değil [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2019; 54(2): 137-138 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.98216

Günümüzde otizm spektrum bozukluğu: tek başına genetik temelli değil

Annio Posar1, Paola Visconti2
1IRCCS Bologna Nörolojik Bilimler Enstitüsü, UOC Çocuk Nöropsikiyatrisi, Bologna, İtalya
2Biyomedikal ve Nöromotor Bilimler Bölümü, Bologna Üniversitesi, Bologna, İtalya

Anahtar Kelimeler: Otizm spektrum bozukluğu, genetik, çevresel faktörler, nörobiyoloji.

Autism spectrum disorder today: not only genetics

Annio Posar1, Paola Visconti2
1IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, UOC Neuropsichiatria Infantile, Bologna, Italia
2Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie, Università di Bologna, Bologna, Italia

Keywords: Autism spectrum disorder, genetics, environmental factors, neurobiology.

Annio Posar, Paola Visconti. Autism spectrum disorder today: not only genetics. Turk Pediatri Ars . 2019; 54(2): 137-138

Sorumlu Yazar: Annio Posar, Italy
LookUs & Online Makale