ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Bir bebekte posterior fossanın immatür teratomu: olgu sunumu [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2019; 54(2): 125-128 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.97957

Bir bebekte posterior fossanın immatür teratomu: olgu sunumu

Rui Ping Zhang1, Jing Chen2, Xiao-Li Hu3, Yu-Lian Fang4, Chun-Quan Cai5
1Tianjin Çocuk Hastanesi, Pediatri Bölümü, Tianjin, Çin
2Tianjin Çocuk Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Tianjin, Çin
3Tianjin Çocuk Hastanesi, Patoloji Bölümü, Tianjin, Çin
4Tianjin Çocuk Hastanesi, Pediatri Enstitüsü, Tianjin, Çin
5Tianjin Çocuk Hastanesi, Beyin Cerrahisi Bölümü, Tianjin, Çin

Teratom, merkezi sinir sisteminin nadir görülen bir tümörü olup intrakranial germ hücreli tümörlerden birisidir. Bu makalede, posterior fossanın immatür teratomu bulunan 2 aylık bir erkek çocuğu sunmaktayız. Fizik bakı ve laboratuvar bulguları normal saptandı. Radyolojik inceleme bu neoplazma açısından belirgin bulunmasına rağmen, kesin tanı koymak için yetersizdi. Radyolojik bulguların histopatolojik inceleme ile birleştirilmesi, immatür teratomun tanısına ve immatür teratomun intrakraniyal germ hücreli tümörlerinin diğer alt türlerinden ayırt edilmesine katkıda bulunmuştur. Bu olguyu sunarak, immatür teratomun daha iyi anlaşılmasını sağlamayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: İmmatü, r teratom, intrakraniyal germ hücreli tümör, posterior fossa

Immature teratoma of the posterior fossa in an infant: case report

Rui Ping Zhang1, Jing Chen2, Xiao-Li Hu3, Yu-Lian Fang4, Chun-Quan Cai5
1Department of Pediatrics, Tianjin Children’s Hospital, Tianjin, China
2Department of Radiology, Tianjin Children’s Hospital, Tianjin, China
3Department of Pathology, Tianjin Children’s Hospital, Tianjin, China
4Institute of Pediatric, Tianjin Children’s Hospital, Tianjin, China
5Department of Neurosurgery, Tianjin Children’s Hospital, Tianjin, China

Teratoma is a rare tumor of the central nervous system that belongs to intracranial germ cell tumors. We report a 2-month-old male child with an immature teratoma of the posterior fossa. Physical and laboratory examinations were normal. Though a radiologic examination was characteristic for this neoplasm, it was insufficient to make a definite diagnosis. Combining the radiologic findings with a histopathologic examination contributed to diagnosing immature teratoma and differentiating it from other subtypes of intracranial germ cell tumors. Our aim was to provide a greater understanding of immature teratoma by reporting this case.

Keywords: Immature teratoma, intracranial germ cell tumor, posterior fossa

Rui Ping Zhang, Jing Chen, Xiao-Li Hu, Yu-Lian Fang, Chun-Quan Cai. Immature teratoma of the posterior fossa in an infant: case report. Turk Pediatri Ars . 2019; 54(2): 125-128

Sorumlu Yazar: Chun-Quan Cai, Türkiye
LookUs & Online Makale