ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Çocuklarda idrar enkontinansı [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2007; 42(4): 133-135

Çocuklarda idrar enkontinansı

Nur Canpolat, Salim Çalışkan
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

İdrar enkontinansı çocukluk çağında sık karşılaşılan bir sorundur ve istemsiz idrar kaçırma olarak tanımlanır. Bilinen en önemli nedenleri; mesanenin olgunlaşmasındaki yetersizlik, tuvalet eğitimi sırasındaki yanlış davranışlar, idrar yolu enfeksiyonları, alt üriner sisteme ait anatomik bozukluklar ve sinirsel sorunlardır. Çocukluk çağında sinirsel olmayan nedenlere bağlı idrar kaçırmalar daha sıktır. İşeme bozukluğunun idrar yolu enfeksiyonu ve vezikoüreteral reflü ile ilişkisi iyi bilinmektedir. Etiolojinin ve doğru tedavi seçeneğinin belirlenebilmesi için ayrıntılı değerlendirme gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: ocukluk çağı, enürezis, idrar enkontinans

Urinary incontinence in children

Nur Canpolat, Salim Çalışkan
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Urinary incontinence which is defined as the involuntary loss of urine is a very common clinical problem in childhood. Its etiology includes delayed bladder control, effects of environmental and social factors on toilet training, urinary tract infection, anatomic abnormalities of lower urinary tract and neurogenic disorders. The more common cause of childhood urinary incontinence is non-neurogenic abnormalities classified as anatomic abnormalities or bladder dysfunction. Voiding dysfunction is associated with vesicoureteral reflux and urinary infection. Diagnostic evaluation is essential to differentiate the causes of urinary incontinence and to determine the best therapy.

Keywords: Childhood, enuresis, urinary incontinence

Nur Canpolat, Salim Çalışkan. Urinary incontinence in children. Turk Pediatri Ars . 2007; 42(4): 133-135

Sorumlu Yazar: Nur Canpolat
LookUs & Online Makale