ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
İnfluenza ve oseltamivir kullanımı [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2016; 51(2): 63-71 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2359

İnfluenza ve oseltamivir kullanımı

Ergin Çiftçi1, Adem Karbuz1, Tanıl Kendirli2
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

İnfluenza önemli oranda hastalık ve ölüme neden olan bulaşıcı bir hastalıktır. Amerika Birleşik Devletleri’nde tahmini olarak her yıl yaklaşık 200 000 hastaneye yatış ve 36 000 ölümden sorumludur. İnfluenza her ne kadar basit ateşli bir solunum yolu enfeksiyonuna neden olsa da bazen akciğer, kalp, beyin, karaciğer ve kas gibi birçok organı etkileyen bozukluklara, hatta ciddi, yaşamı tehdit eden viral ya da ikincil bakteriyel pnömoniye sebep olmaktadır. Günümüzde, ciddi seyreden influenza enfeksiyonları için en önemli ve etkili olan ilaç oseltamivirdir. Bu ilacın özellikle ilk iki gün içerisinde başlanması ile ciddi influenza enfeksiyonlarının kontrol altına alınması ve buna bağlı ölümlerin engellenmesi başarılabilir. Oseltamivirin yan etkileri az olup en sık bildirilen yan etki gastrointestinal sistem ile ilgilidir. Sonuç olarak mümkün olan en kısa sürede oseltamivir tedavisi başlanan hastalarda influenzanın seyri olumlu yönde değişmekte, gerek komplikasyonlar, gerek ölüm oranları anlamlı oranda azalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk yoğun bakım, influenza, kritik çocuk hasta, oseltamivir

Influenza and the use of oseltamivir in children

Ergin Çiftçi1, Adem Karbuz1, Tanıl Kendirli2
1Department of Pediatrics, Division of Pediatric Infectious Diseases, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey
2Division of Pediatric Intensive Care, Department of Pediatrics, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey

Influenza is an infectious disease which causes significant morbidity and mortality. In the USA, approximately 200 000 hospital admissions and 36 000 deaths occur annualy due to severe influenza infections. Although influenza often causes a simple respiratory infection, it sometimes causes disorders affecting several organs including the lung, heart, brain, liver and muscles or serious life-threatening primary viral or secondary bacterial pneumonia. Currently, oseltamivir is the most important and effective drug for severe influenza infections. Severe influenza infections can be controlled and related deaths may be prevented with initiation of this drug especially within first 2 days. Oseltamivir is usually well tolerated and its most commonly reported side effect is related with the gastrointestinal system. In conclusion, the course of influenza changes in a positive direction and the rates of complications and mortality significantly reduce in patients in whom oseltamivir treatment is initiated as soon as possible.

Keywords: Critically ill child, influenza, oseltamivir, pediatric intensive care

Ergin Çiftçi, Adem Karbuz, Tanıl Kendirli. Influenza and the use of oseltamivir in children. Turk Pediatri Ars . 2016; 51(2): 63-71

Sorumlu Yazar: Adem Karbuz, Türkiye
LookUs & Online Makale