ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Akut romatizmal ateş tanısında güncelleme: 2015 Jones ölçütleri [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2016; 51(1): 1-7 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2397

Akut romatizmal ateş tanısında güncelleme: 2015 Jones ölçütleri

Ayşe Güler Eroğlu
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Son Jones ölçütlerinde akut romatizmal ateş tanısı için düşük riskli ve orta-yüksek riskli topluluklarda farklı tanı ölçütleri oluşturulmuştur. Türkiye, akut romatizmal ateş ve romatizmal kalp hastalığı açısından yapılan bölgesel taramaların sonucu ile orta-yüksek riskli topluluklara uymaktadır. Düşük riskli topluluklarda tanı ölçütlerindeki değişiklikler, klinik olarak saptanan karditin yanısıra ekokardiyografi ile saptanan subklinik kardit majör bulgu olarak ve 38,5°C ve üzerinde ateş minor bulgu olarak kullanılmaktadır. Türkiye’nin de içinde bulunduğu orta-yüksek riskli topluluklarda yeni değişiklik olarak klinik olarak saptanan karditin yanısıra ekokardiyografi ile saptanan subklinik kardit majör bulgu olarak kullanılmakta; ek olarak eklem bulgularından gezici artritin yanısıra, aseptik monoartrit ve poliartralji majör bulgu, monoartralji de minör bulgu olarak kullanılmaktadır. Ancak subklinik karditi sağlıklı bireylerde saptanan fizyolojik kapak yetersizliklerinden ayırt etmek; aseptik monoartrit ve poliartralji majör bulgu olarak kullanıldığında eklemleri tutan diğer hastalıkları dışlamak doğru tanı için son derece önemlidir. Ayrıca Türkiye gibi orta-yüksek riskli topluluklarda minör bulgulardan ateşin 38°C ve üzerinde, eritrosit çökme hızının 30 mm/sa ve üzerinde olması minör bulgu olarak kabul edilmiştir. İlk atak tanı ölçütleri değiştirilmemiş; tekrarlayan atak için eski ölçütlere ek olarak geçirilmiş streptokok enfeksiyonu varlığında üç minor bulgu kabul edilmiştir. Son Jones ölçütlerinde ayrıca akut romatizmal ateş tanı ölçütlerini tam olarak karşılamayan hastaların, diğer bir tanı düşünülmüyor ise olası akut romatizmal ateş olarak tedavisi ve 12 ay benzatin penisilin proflaksisine alınarak izlemi; 12 ay sonra tekrar değerlendirilerek proflaksinin devamına ya da kesilmesine karar verilmesi önerilmiştir. Hastalığın sık görüldüğü ülkelerde doktorların akut romatizmal ateş tanısı için öne sürülen ölçütleri kullanmakla beraber, kendi mantık ve değerlendirmeleri ile doğru tanı koymaları çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Akut romatizmal ateş, ekokardiyografi, Jones kriterleri, romatizmal kalp hastalığı, subklinik kardit

Update on diagnosis of acute rheumatic fever: 2015 Jones criteria

Ayşe Güler Eroğlu
Department of Pediatrics, Division of Pediatric Cardiology, İstanbul University Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey Review

In the final Jones criteria, different diagnostic criteria were established for the diagnosis of acute rheumatic fever for low risk and moderate-high risk populations. Turkey was found to be compatible with moderate-high risk populations as a result of regional screenings performed in terms of acute rheumatic fever and rheumatic heart disease. The changes in the diagnostic criteria for low-risk populations include subclinical carditis found on echocardiogram as a major criterion in addition to carditis found clinically and a body temperature of 38.5°C and above as a minor criterion. In moderate-high risk populations including Turkey, subclinical carditis found on echocardiogram in addition to clinical carditis is used as a major criterion as a new amendment. In addition, aseptic monoarthritis and polyarthralgia are used as major criteria in addition to migratory arthritis and monoarhtralgia is used as a minor criterion among joint findings. However, differentiation of subclinical carditis from physiological valve regurgitation found in healthy individuals and exclusion of other diseases involving joints when aseptic monoarthritis and polyarthralgia are used as major criteria are very important. In addition, a body temperature of 38°C and above and an erythrocyte sedimentation rate of 30 mm/h and above have been accepted as minor criteria. The diagnostic criteria for the first attack have not been changed; three minor findings have been accepted in presence of previous sterptococcal infection in addition to the old cirteria for recurrent attacks. In the final Jones criteria, it has been recommended that patients who do not fully meet the diagnostic criteria of acute rheumatic fever should be treated as acute rheumatic fever if another diagnosis is not considered and should be followed up with benzathine penicilin prophylaxis for 12 months. It has been decided that these patients be evaluated 12 months later and a decision for continuation or discontinuation of prophylaxis should be made. In countries where the disease is prevalent, it is very important for physicians to make an accurate diagnosis of acute rheumatic fever with their own logic and assessment in addition to the criteria proposed.

Keywords: Acute rheumatic fever, echocardiography, Jones criteria, rheumatic heart disease, subclinical carditis

Ayşe Güler Eroğlu. Update on diagnosis of acute rheumatic fever: 2015 Jones criteria. Turk Pediatri Ars . 2016; 51(1): 1-7

Sorumlu Yazar: Ayşe Güler Eroğlu
LookUs & Online Makale