ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Amerikan Hastanesi yenidoğan işitme taraması sonuçları [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2009; 44(4): 135-137

Amerikan Hastanesi yenidoğan işitme taraması sonuçları

Sinan Mahir Kayıran1, Erkhan Genç2, Ayşen Erdil2, Berkan Gürakan1
1Amerikan Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Amerikan Hastanesi, Kulak-Burun-Boğaz Bölümü, İstanbul, Türkiye

Amerikan Hastanesi yenidoğan işitme taraması programı sonuçlarını bildirmek ve güncel literatürle birlikte tartışmak. Amerikan Hastanesi’nde Haziran 2004-Temmuz 2009 tarihleri arasında tüm yenidoğanlar ( 8052) çalışmaya alındı ve üç basamaklı bir program uygulandı. Beş bebekte (%0,06) iki taraflı, beş bebekte ise tek taraflı (%0,06) sensorinöral işitme kaybı saptandı. Doğuştan işitme kaybı doğumsal önemli anomaliler arasında en sık görülenlerden biridir ve tanı koyulmadığında konuşma, dil, sosyal ve bilişsel gelişme, çevreye uyum ve iletişimde gecikmeye yol açmaktadır. Yenidoğan işitme taraması programı doğuştan işitme kayıplarının erken dönemde saptanması için gereklidir. İşitme kaybının erken saptanması ile birçok çocuğa erken müdahale edilecek ve daha iyi klinik sonuçlara varılacaktır.

Anahtar Kelimeler: İşitme kaybı, tarama programı, yenidoğan

Results of American Hospital newborn hearing screening program

Sinan Mahir Kayıran1, Erkhan Genç2, Ayşen Erdil2, Berkan Gürakan1
1Amerikan Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Amerikan Hastanesi, Kulak-Burun-Boğaz Bölümü, İstanbul, Türkiye

To report the results of newborn hearing screening program in American Hospital and discuss with current literature. All newborns (8052) born in American Hospital between July 2004-June 2009 were included in our study and performed a test program of three steps. Five infants (0.06%) were determined to have bilateral and five infants (0.06%) were determined to have unilateral sensorineural hearing loss. Congenital hearing loss is one of the most common major abnormalities present at birth and if undetected, will impede speech, language, social and cognitive development, orientation to environment, and communication. Newborn hearing screening program is essential to detect congenital hearing loss earlier. Early detection of hearing loss can lead to early intervention and improve clinical outcomes for most children.

Keywords: Hearing loss, newborn, screening program

Sinan Mahir Kayıran, Erkhan Genç, Ayşen Erdil, Berkan Gürakan. Results of American Hospital newborn hearing screening program. Turk Pediatri Ars . 2009; 44(4): 135-137

Sorumlu Yazar: Sinan Mahir Kayıran
LookUs & Online Makale