ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Güncel kılavuzlar eşliğinde çocukluk çağı hipertansiyonu [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2020; 55(1): 11-22 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.92679

Güncel kılavuzlar eşliğinde çocukluk çağı hipertansiyonu

Nilüfer Göknar1, Salim Çalışkan2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Çocuk ve ergenlerde son yıllarda sıklığı artan hipertansiyon önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Çocukluk dönemindeki yüksek kan basıncı sadece çocukluk döneminde morbidite ve mortalite artışına değil aynı zamanda erişkin dönemdeki hipertansiyon ve artmış kardiyovasküler olaylara da yol açmaktadır. Bu kaygılar ile 2016 yılında European Society of Hypertension ve 2017 yılında American Academy of Pediatrics çocukluk çağı hipertansiyon kılavuzlarını güncellemiştir. Bu derlemede bu iki kılavuz ve güncel dizinler ışığında çocuklarda hipertansiyon tanımı, sıklığı, risk etmenleri, tanı yöntemleri, tedavi şeması ve önlemek için yapılması gereken adımlardan söz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, ergen, hipertansiyon, kan basıncı, kılavuz

New guidelines for the diagnosis, evaluation, and treatment of pediatric hypertension

Nilüfer Göknar1, Salim Çalışkan2
1Division of Pediatric Nephrology, Department of Pediatrics, İstanbul Medeniyet University, Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Division of Pediatric Nephrology, Department of Pediatrics, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Medical Faculty, İstanbul, Turkey

Childhood hypertension has become a significant public health problem due to increased prevalence in recent decades. High blood pressure causes increased mortality and morbidity in childhood, precedes adult hypertension, and causes increased cardiovascular events in adulthood. These concerns have led to an update of guidelines about childhood hypertension by the European Society of Hypertension in 2016 and the American Academy of Hypertension in 2017. This review highlights the important developments in these guidelines and recent literature about childhood hypertension in terms of diagnosis, prevalence, risk factors, diagnostic tools, prevention and management.

Keywords: Blood pressure, guideline, hypertension, pediatric, puberty

Nilüfer Göknar, Salim Çalışkan. New guidelines for the diagnosis, evaluation, and treatment of pediatric hypertension. Turk Pediatri Ars . 2020; 55(1): 11-22

Sorumlu Yazar: Nilüfer Göknar, Türkiye
LookUs & Online Makale