ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Bir çocukta birincil posterior mediastinal germ hücreli tümör [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2019; 54(3): 185-188 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.88155

Bir çocukta birincil posterior mediastinal germ hücreli tümör

Anastasia Gkampeta1, Tatiana-Soultana Tziola1, Athanasios Tragiannidis1, Theodotis Papageorgiou1, Ioannis Spyridakis2, Emmanouel Hatzipantelis1
1Selanik Aristo Üniversitesi, 2. Pediatri Anabilim Dalı, G.H Papageorgiou, Selanik, Yunanistan
2Selanik Aristo Üniversitesi, 2. Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, G.H Papageorgiou, Selanik, Yunanistan

Yolk sac tümörü en sık görülen germ hücre kaynaklı malin neoplazmadır ve genellikle bebek testisi ya da overlerinde ortaya çıkar. Nadir durumlarda, tümör sakrokoksigeal bölge, uterus, vajen, prostat, retroperitoneal bölge, karaciğer, mediasten (sıklıkla önde), pineal bez ve üçüncü ventrikül gibi ekstragonadal bölgelerden kaynaklanır. Agresif olarak tedavi edilmezlerse, yolk sac tümörlerinin seyri kötüdür. Burada, başlangıçta cerrahi uygulanan, sonrasında kemoterapi alan ve olumlu bir seyir gösteren, birincil posterior mediastinal yolk sac tümörü olan 3 yaşında bir erkek çocuğunu sunduk. Mediastinal kitle olarak prezente olan yolk sac tümörleri ile ilgili dizinde, çocuk germ hücreli tümörler arka mediastende çok nadir olarak bildirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, ekstragonadal, mediasten, yolk sac tümörü

Primary posterior mediastinal germ cell tumor in a child

Anastasia Gkampeta1, Tatiana-Soultana Tziola1, Athanasios Tragiannidis1, Theodotis Papageorgiou1, Ioannis Spyridakis2, Emmanouel Hatzipantelis1
12nd Pediatric Department, Aristotle University of Thessaloniki, AHEPA Hospital, Thessaloniki, Greece
22nd Department of Pediatric Surgery, Aristotle University of Thessaloniki, G.H Papageorgiou, Thessaloniki, Greece

Yolk sac tumor is the most common malignant neoplasm of germ cell origin and usually occurs in infant testes or ovaries. On rare occasions, the tumor arises from extragonadal sites, including the sacrococcygeal region, uterus, vagina, prostate, retroperitoneum, liver, mediastinum (commonly in the anterior), pineal gland, and third ventricle. Yolk sac tumors have an unfavorable prognosis, if not treated aggressively. We report the case of a 3-year-old boy with a primary posterior mediastinal yolk sac tumor who was managed initially with surgery, followed by chemotherapy and had a favorable prognosis. In the literature on yolk sac tumors presenting as a mediastinal mass, pediatric germ cell tumors have been reported very rarely in the posterior mediastinum.

Keywords: Children, extragonadal, mediastinum, yolk sac tumor

Anastasia Gkampeta, Tatiana-Soultana Tziola, Athanasios Tragiannidis, Theodotis Papageorgiou, Ioannis Spyridakis, Emmanouel Hatzipantelis. Primary posterior mediastinal germ cell tumor in a child. Turk Pediatri Ars . 2019; 54(3): 185-188

Sorumlu Yazar: Anastasia Gkampeta, Türkiye
LookUs & Online Makale