ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Kalıtsal sferositoz [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2009; 44(1): 27-34

Kalıtsal sferositoz

Tiraje Celkan
Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, Istanbul, Türkiye

Kalıtsal sferositoz (KS) oldukça sık rastlanılan bir hemolitik anemidir, etkilenen bireylerde hafif veya orta derece bir hemoliz vardır. Klinik ağırlığı, eksik olan protein ve kalıtımı açısından birbirinden farklı seyir görülebilir. Genellikle aile öyküsü alınır, klinik ve laboratuvar bulguları da tipik olduğu için çoğunlukla ileri tetkike gereksinim duyulmadan tanı konulur. Aile öyküsü alınmayan ve atipik seyreden olgularda eritrosit zar bozukluğunu belirlemek için eritrosit zar proteinlerinin ölçümü gerekebilir. Hafif seyirli KS’de splenektomi ve folat yerine koyma tedavisine gerek olmaz. Orta ve ağır klinik şekillerinde etkilenen bireyler 5-6 yaş sonrasında yapılması önerilen splenektomiden fayda görürler.

Anahtar Kelimeler: Anemi, herediter sferositoz, tanı, tedavi

Hereditary spherocytosis

Tiraje Celkan
Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, Istanbul, Türkiye

Hereditary spherocytosis (HS) is a relatively common hemolytic anemia; most affected individuals have mild or only moderate haemolysis. It is a heterogeneous group of disorders with regard to clinical severity, protein defects and mode of inheritance. There is usually a family history, and a typical clinical and laboratory picture so that the diagnosis is often easily made without additional laboratory tests. Atypical cases may require measurement of erythrocyte membrane proteins to clarify the nature of the membrane disorder and in the absence of a family history. Mild HS can be managed without folate supplementation and does not require splenectomy. Moderately or severely affected individuals are likely to benefit from splenectomy, which should be performed after the age of 5-6 years.

Keywords: Anemia, diagnosis, hereditary spherocytosis, treatment

Tiraje Celkan. Hereditary spherocytosis. Turk Pediatri Ars . 2009; 44(1): 27-34

Sorumlu Yazar: Tiraje Celkan
LookUs & Online Makale