ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Çocukluk çağında ürtiker ve anjiyoödem: patojenez, tanı ve tedavi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2012; 47(4): 232-236 | DOI: 10.4274/tpa.1679

Çocukluk çağında ürtiker ve anjiyoödem: patojenez, tanı ve tedavi

Işıl Barlan, Safa Barış
T.C. Sağlık Bakanlığı, Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Ürtiker, deride geçici olarak ortaya çıkan kızarıklık, kabarma ve kaşıntı ile belirgin bir hastalıktır. Akut ve kronik olarak klinik sınıflamanın yapılması etiolojik etkenlerin araştırılması ve klinik seyrin belirlenmesi açısından önemlidir. Bu derlemede, ürtiker ve anjiyoödemin klinik sınıflaması, patojenez, hastalığa neden olabilecek etmenler ve tedavi hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anjiyoödem, çocuk, ürtiker

Childhood urticaria and angioedema: pathogenesis, diagnosis and therapy

Işıl Barlan, Safa Barış
Republic Ministry of Health, Marmara University Education and Research Hospital, Division of Pediatric Allergy and Immunology, İstanbul, Turkey

Urticarial disease is characterized by transient erythematous, swelling and pruritic lesions. Classification of the disease as acute and chronic urticeria provide a comprehensive approach to detect the etiological factors and estimate the prognosis. In this paper, clinical classification of urticeria, pathogenesis, related factors with disease and therapy options were reviewed.

Keywords: Angioedema, child, urticeria

Işıl Barlan, Safa Barış. Childhood urticaria and angioedema: pathogenesis, diagnosis and therapy. Turk Pediatri Ars . 2012; 47(4): 232-236

Sorumlu Yazar: Safa Barış
LookUs & Online Makale