ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Türk Neonatoloji Derneği yenidoğan bebeğin güvenli nakli rehberi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 18-31 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01804

Türk Neonatoloji Derneği yenidoğan bebeğin güvenli nakli rehberi

Nejat Narlı1, Ercan Kırımi2, Sinan Uslu3
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Adana, Türkiye
2Van Lokman Hastanesi, Yendidoğan Kliniği, Van, Türkiye
3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul, Türkiye

Gelişmiş ülkelerde perinatal bakım, bölgeselleşme programı çerçevesinde değerlendirilmektedir. Yenidoğan nakli perinatal bakımın bölgeselleşme modelinin temel basamağıdır. Gelişmekte olan ülkelerde yenidoğan mortalite ve morbiditesini azaltan önemli bir etmendir. Yenidoğanın nakli birden fazla temel özellik içeren bir sistem bütünlüğüdür. Yenidoğanın nakli kendisi mortalite ve morbidite nedeni olabildiğinden özel donanım ve ciddi organizasyon gerektirir. Bu rehberde yenidoğan bebeğin nakil organizasyonu (tanımlar, personel, teknik ekipman, stabilizasyon koşulları, özel tıbbi durumlar, iletişim), ülkemizdeki var olan durum ve standart yaklaşımlar eşliğinde ele alınmaktadır. Kamusal alanda değişimlerin yaklaşımları da değiştireceği ve her bebeğin naklinin kendi içinde özellikli durumlar eşliğinde değerlendirilmesi
gerektiği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Nakil, organizasyon, yenidoğan

Turkish Neonatal Society guideline on the safe transport of newborn

Nejat Narlı1, Ercan Kırımi2, Sinan Uslu3
1Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Çukurova University, Faculty of Medicine, Adana, Turkey
2Department of Neonatology, Van Lokman Hospital, Van, Turkey
3Department of Neonatology, Şişli Etfal Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

The rational presentation form of perinatal care in developed countries is evaluated within the regionalization program. Neonatal transport is the main step for the regionalization of perinatal care. It is a very important factor for reducing neonatal mortality and morbidity, especially in developing countries. Neonatal transport is a system integrity that includes more than one essential matter. Neonatal transport requires special hardware and serious organization because it can be a caused of mortality and morbidity in its own right. This guideline deals with the transportof newborn babies (definitions, personnel, technical equipment, stabilization conditions, special medical conditions, communication), and the current situation in our country and standard approaches. It should not be forgotten that changes in public space will also change the approach and that every baby should be evaluated within himself or special conditions.

Keywords: Newborn, organization, transport

Nejat Narlı, Ercan Kırımi, Sinan Uslu. Turkish Neonatal Society guideline on the safe transport of newborn. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 18-31

Sorumlu Yazar: Nejat Narlı
LookUs & Online Makale