ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Türk Neonatoloji Derneği yenidoğan enfeksiyonları tanı ve tedavi rehberi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 88-100 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01809

Türk Neonatoloji Derneği yenidoğan enfeksiyonları tanı ve tedavi rehberi

Mehmet Satar1, Ayşe Engin Arısoy2, Istemi Han Çelik3
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Adana, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
3Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Ankara, Türkiye

Yenidoğan enfeksiyonları gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere yaşamın ilk ayı içerisinde önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Yenidoğan alanında yaşanan gelişmelere rağmen özgül belirti ve bulgularının olmaması, tanı koyacak mükemmel bir belirtecin bulunmaması ve yenidoğan dönemine ait enfeksiyon dışı klinik tablolar ile karışabilmesi nedeniyle klinik önemi devam etmektedir. Klinik ve laboratuvar bulguları birlikte değerlendirilerek tanı konulmaktadır. Enfeksiyon düşündüren belirti ve bulguların olduğu bebekte kültür örnekleri alınır alınmaz belirti ve bulguların başlama zamanı, etkenin edinildiği ortam ve varsa enfeksiyon odağına ilişkin bilgiler temelinde, olası etkenler ya da riskler ile olası antibiyotik duyarlığına göre ampirik antibiyotik tedavisi başlanmalı ve kültür sonuçları, klinik izlem ve gerektiğinde tekrarlanan laboratuvar tetkikleri ışığında tedavi değişikliği planlanmalıdır. Enfeksiyonların önlenmesi için intrapartum profilaksi, el yıkama, girişimlerde aseptik tekniklerin kullanılması, yoğun bakım biriminin uygun düzenlenmesi, izolasyon önlemleri ve özellikle anne sütü kullanımı önem taşımaktadır. Tanı ve tedavi protokollerinin kullanımı başarıyı artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Menenjit, sepsis, yenidoğan enfeksiyonları, yenidoğan enfeksiyonları tanısı yöntemleri, yenidoğan enfeksiyonları tedavisi

Turkish Neonatal Society guideline on neonatal infections - diagnosis and treatment

Mehmet Satar1, Ayşe Engin Arısoy2, Istemi Han Çelik3
1Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Çukurova University, Faculty of Medicine, Adana, Turkey
2Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Kocaeli University, Faculty of Medicine, Kocaeli, Turkey
3Department of Neonatology, Etlik Zübeyde Hanım Womens’ Diseases Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Neonatal infections are a major cause of morbidity and mortality in the first month of life, especially in developing countries. Despite advances in neonatology, neonatal infections still haves clinical importance because of nonspecific signs and symptoms, no perfect diagnostic marker, and interference with non-infectious diseases of newborns. Diagnosis is typically made by clinical and laboratory findings. Empiric antibiotic therapy should be started in a newborn with signs and symptoms of infection after cultures are taken according to the time of the signs and symptoms, risk factors, admission from community or hospital, focus of infection, and antibiotic susceptibility estimation. Treatment should be continued according to clinical findings and culture results. Intrapartum antibiotic prophylaxis, proper hand washing, aseptic techniques for invasive procedures, appropriate neonatal intensive care unit design, isolation procedures, and especially breast milk use are needed to prevent infections. The use of diagnosis and treatment protocols increases clinical success.

Keywords: Diagnosis of neonatal infections, meningitis, neonatal infections, sepsis, treatment of neonatal infections

Mehmet Satar, Ayşe Engin Arısoy, Istemi Han Çelik. Turkish Neonatal Society guideline on neonatal infections - diagnosis and treatment. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 88-100

Sorumlu Yazar: Mehmet Satar
LookUs & Online Makale