ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1306 - 6278

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Çocuk hematoloji-onkoloji servisinde midazolam anafilaksisi gelişen bir olgu [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(3): 200-201 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6176

Çocuk hematoloji-onkoloji servisinde midazolam anafilaksisi gelişen bir olgu

Selma Çakmakcı, Turan Bayhan, Meriç Kaymak Cihan, Inci Ergürhan Ilhan
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi, Ankara, Türkiye


Anaphylaxis with midazolam in pediatric hematologyoncology unit: a case report

Selma Çakmakcı, Turan Bayhan, Meriç Kaymak Cihan, Inci Ergürhan Ilhan
Department of Pediatric Hematology and Oncology, Dr. Abdurrah- man Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, An- kara, Turkey


Selma Çakmakcı, Turan Bayhan, Meriç Kaymak Cihan, Inci Ergürhan Ilhan. Anaphylaxis with midazolam in pediatric hematologyoncology unit: a case report. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(3): 200-201

Sorumlu Yazar: Turan Bayhan, Türkiye
LookUs & Online Makale