ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Aşı kararsızlığı - aşı reddi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2019; 54(1): 1-2 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.79990

Aşı kararsızlığı - aşı reddi

Emel Gür
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye


Vaccine hesitancy - vaccine refusal

Emel Gür
Division of Social Pediatrics, Department of Pediatrics, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey


Emel Gür. Vaccine hesitancy - vaccine refusal. Turk Pediatri Ars . 2019; 54(1): 1-2

Sorumlu Yazar: Emel Gür, Türkiye
LookUs & Online Makale