ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Şiddetli seyirli Schimke immün-kemik displazili olgu sunumu [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2012; 47(4): 319-321 | DOI: 10.4274/tpa.357

Şiddetli seyirli Schimke immün-kemik displazili olgu sunumu

Cengiz Candan1, Yüksel Yılmaz2, Yasemin Alanay3, Pınar Turhan1, Fatma Candan4, Müferet Ergüven5
1Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefrolojisi Ünitesi, İstanbul, Türkiye
2Kalp ve Beyin Sağlığı Derneği, Çocuk Nörolojisi, İstanbul, Türkiye
3Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Genetik Ünitesi, İstanbul, Türkiye
4Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
5Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul, Türkiye


A severily affected case with Schimke immuno-osseous dysplasia

Cengiz Candan1, Yüksel Yılmaz2, Yasemin Alanay3, Pınar Turhan1, Fatma Candan4, Müferet Ergüven5
1Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefrolojisi Ünitesi, İstanbul, Türkiye
2Kalp ve Beyin Sağlığı Derneği, Çocuk Nörolojisi, İstanbul, Türkiye
3Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Genetik Ünitesi, İstanbul, Türkiye
4Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
5Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul, Türkiye


Cengiz Candan, Yüksel Yılmaz, Yasemin Alanay, Pınar Turhan, Fatma Candan, Müferet Ergüven. A severily affected case with Schimke immuno-osseous dysplasia. Turk Pediatri Ars . 2012; 47(4): 319-321

Sorumlu Yazar: Cengiz Candan
LookUs & Online Makale