ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Türk yenidoğan ve konjenital klorür diyareli kardeşinde SLC26A3 mutasyonu [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2020; 55(1): 76-78 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6929

Türk yenidoğan ve konjenital klorür diyareli kardeşinde SLC26A3 mutasyonu

Erkan Doğan1, Eylem Sevinç2, Mehmet Akif Göktaş3, Sadrettin Ekmen1, Nihal Yıldız1
1Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Karabük Türkiye
2Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Karabük, Türkiye
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Kayseri Türkiye

Konjenital klor diyaresi bebeklerde artmış klor atılımının olduğu ciddi ishalin ender bir nedenidir. SLC26A3 genindeki mutasyonlar konjenital klor diyaresine neden olur. Belirtiler genellikle yenidoğan döneminde başlar ve elektrolit dengesizliği, metabolik alkaloz ve gelişme geriliği ile belirgin olur. Konjenital klor diyaresi tanısı dışkıda artmış klor (90 mmol/L) atılımının saptanmasına dayanır. Kardeşinde de aynı hastalık bulunan konjenital klor diyareli Türk yenidoğanı bildiriyoruz. Yenidoğan sezaryen yolla doğdu. Doğumdan hemen sonra ishal, kusma ve tartı kaybı başladı. Konjenital klor diyaresi tanısı tipik klinik belirti ve dışkıda artmış klor konsantrasyonuna dayanarak kondu ve genetik analizle doğrulandı. Tuz desteği ve lansaprazol ile tedavi edildi. Hastalık otozomal çekinik kalıtım gösterdiğinden, erken tanıda aile öyküsünün olması önemli bir rol oynayabilir.

Anahtar Kelimeler: Kardeş, konjenital klor diyaresi, polihidroamnios, SCL26A3, yenidoğan

SLC26A3 mutation in Turkish neonate and her sibling with congenital chloride diarrhea

Erkan Doğan1, Eylem Sevinç2, Mehmet Akif Göktaş3, Sadrettin Ekmen1, Nihal Yıldız1
1Department of Child Health and Diseases, Karabük University Faculty of Medicine, Karabük, Turkey
2Division of Pediatric Gastroenterology, Department of Child Health and Diseases, Karabük University Faculty of Medicine, Karabük, Turkey
3Division of Pediatric Gastroenterology, Department of Child Health and Diseases, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey

Congenital chloride diarrhea is a rare cause of severe infantile diarrhea with excessive chloride excretion. Mutations in the SLC26A3 gene cause congenital chloride diarrhea. It generally becomes apparent in the neonatal period and is characterized by electrolyte imbalances, metabolic alkalosis, and failure to thrive. The diagnosis of congenital chloride diarrhea is based on detecting excessive chloride in the stool (90 mmol/L). We report a Turkish neonate with congenital chloride diarrhea whose sibling had the same disease. The newborn was born by cesarean delivery. Diarrhea, vomiting, and weight loss started soon after birth. She was diagnosed as having congenital chloride diarrhea based on its typical clinical signs and a high concentration of stool chloride and was confirmed by genetic analysis. She was treated by means of salt supplementations and lansoprazole. Family history may play an important role in the early diagnosis because the disease is inherited autosomal recessively.

Keywords: Congenital chloride diarrhea, neonate, polyhydramnios, SCL26A3, sibling

Erkan Doğan, Eylem Sevinç, Mehmet Akif Göktaş, Sadrettin Ekmen, Nihal Yıldız. SLC26A3 mutation in Turkish neonate and her sibling with congenital chloride diarrhea. Turk Pediatri Ars . 2020; 55(1): 76-78

Sorumlu Yazar: Eylem Sevinç, Türkiye
LookUs & Online Makale