ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Çocuklarda kan transfüzyonunun temel ilkeleri [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2009; 44(1): 19-23

Çocuklarda kan transfüzyonunun temel ilkeleri

Gül Nihal Özdemir, Hilmi Apak
Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Istanbul, Türkiye

Kan transfüzyonu çocuk hekimleri, hematolog-onkologlar ve cerrahlar tarafından çocuk hastaların tedavisinde sıklıkla kullanılır. Transfüzyonun enfeksiyon ve transfüzyon tepkimeleri gibi bir çok riski vardır. Kan ve kan ürünleri kullanan hekimlerin transfüzyon gerekçelerini, kan ürünlerinin saklama koşullarını ve gelişebilecek tepkimelerin uygun tedavisini iyi bilmesi gereklidir. Bu yazının amacı transfüzyonun temel ilkelerini ve kan ve kan ürünlerinin “uygun kullanımını” anlatmaktır.

Anahtar Kelimeler: Komplikasyon, pediatrik, temel ilkeler, transfüzyon

Basic transfusion management in children

Gül Nihal Özdemir, Hilmi Apak
Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Istanbul, Türkiye

Blood transfusion is an important part of the treatment of children cared by general pediatricians, hematologists, oncologists and surgeons. Transfusion carry many risks including transfusion related infections and adverse reactions. Physicians prescribing blood and blood components should have a basic understanding of the right indications for transfusion, correct storage conditions and management of adverse reactions. The purpose of this article is to cover basic transfusion strategies and “appropriate use” of blood and blood components.

Keywords: Basic principles, complication, pediatric, transfusion

Gül Nihal Özdemir, Hilmi Apak. Basic transfusion management in children. Turk Pediatri Ars . 2009; 44(1): 19-23

Sorumlu Yazar: Gül Nihal Özdemir
LookUs & Online Makale