ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Talasemi minör tanısındaki zorluklar [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2009; 44(1): 24-26

Talasemi minör tanısındaki zorluklar

Serap Karaman1, Hilmi Apak1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Hematoloji Kliniği, Istanbul
2Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye

Bu yazıda bazı klinik durumlarda talasemi tanısına pratik yaklaşımlar özetlenmiştir. Anemi ile birlikte olsun ya da olmasın ortalama eritrosit hacmi düşüklüğü olan veya yenidoğan taraması olası talasemi taşıyıcılığı düşündüren her hasta hematolog tarafından incelenmelidir. Fakat bazı durumlarda hemoglobin elektroforezinin normal olması tanıyı güçleştirmektedir. Kesin tanının zor olduğu değişik talasemi tipleri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemoglobin elektroforezi, talasemi, talasemi taşıyıcılığı

Difficulties in diagnosing thalassemia minor

Serap Karaman1, Hilmi Apak1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Hematoloji Kliniği, Istanbul
2Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye

Here we outline a practical approach to the detection of thalassemias in some clinical settings. Any patient with a low mean corpuscular volume (MCV) with or without anemia or a neonatal screening result indicating possible presence of thalassemia minor needs evaluation by a hematologist. But sometimes it is difficult to diagnose a patient whose hemoglobin electrophoresis is normal. We review the various types of the thalassemia syndromes, where exact diagnosis could be difficult.

Keywords: Hemoglobin electrophoresis, thalassemia, thalassemia trait

Serap Karaman, Hilmi Apak. Difficulties in diagnosing thalassemia minor. Turk Pediatri Ars . 2009; 44(1): 24-26

Sorumlu Yazar: Hilmi Apak
LookUs & Online Makale