ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Pasif sigara içiciliğinin çocuklarda solunum sistemi üzerindeki etkileri [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2007; 42(4): 136-141

Pasif sigara içiciliğinin çocuklarda solunum sistemi üzerindeki etkileri

Pembe Keskinoğlu, Gazanfer Aksakoğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Pasif sigara içiciliği (çevresel sigara dumanı) çocuk sağlığı üzerinde birçok olumsuz etkileri olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Sigaranın olumsuz etkileri gebelik başlangıcından başlayarak ergenlik dönemi boyunca sürmektedir. Pasif sigara içiciliği çocuklarda özellikle üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarının ve astmatik belirtilerin artmasına yol açmaktadır. Çocukların çevresel sigara dumanı altında bulunması Türkiye’de dahil olmak üzere tüm dünyada oldukça yaygındır. Çevresel sigara dumanı altında bulunma yoğunluğu ev içinde ebeveynin ve özellikle de annenin içtiği sigara, içilen sigara sayısı, sigara içilen oda sayısı ve hacmi ve bireyin metabolik özellikleriyle yakın ilişki gösterir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk sağlığı, pasif sigara içiciliği, solunum sistemi enfeksiyonu

The impact of passive smoking on the respiratory system in children

Pembe Keskinoğlu, Gazanfer Aksakoğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

outcomes of children. Adverse effects of passive smoking occur from conception through adolescence. Exposure to passive smoking in children is associated especially with increased upper and lower respiratory infection and increased asthmatic symptoms. Globally, including Turkey the percentage of children exposed to environmental tobacco smoke is considerably high. Exposure intensity of passive smoking shows a strong correlation with indoor parental and especially maternal smoking, the number of cigarettes smoked, the number and volume capacity of the rooms where cigarettes are smoked, and individual metabolic diversities.

Keywords: Child health, passive smoking, respiratory tract infection

Pembe Keskinoğlu, Gazanfer Aksakoğlu. The impact of passive smoking on the respiratory system in children. Turk Pediatri Ars . 2007; 42(4): 136-141

Sorumlu Yazar: Pembe Keskinoğlu
LookUs & Online Makale