ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Bir olgu nedeniyle immün trombositopenik purpura ve çocuğun fiziksel istismarı [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2012; 47(4): 310-312 | DOI: 10.4274/tpa.757

Bir olgu nedeniyle immün trombositopenik purpura ve çocuğun fiziksel istismarı

Başar Çolak1, Işık Karakaya2, Ekrem Şentürk2, Servet Yanal1, Şahika G. Şişmanlar2, Ümit Biçer1
1Kocaeli Üniveristesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli Üniveristesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye


Idiopathic thrombocytopenic purpura and physical child abuse: a case report

Başar Çolak1, Işık Karakaya2, Ekrem Şentürk2, Servet Yanal1, Şahika G. Şişmanlar2, Ümit Biçer1
1Kocaeli University Medical Faculty, Department of Forensic Medicine, Umuttepe Campus, Kocaeli, Turkey
2Kocaeli University Medical Faculty, Department of Pediatric Psychiatry, Umuttepe Campus, Kocaeli, Turkey


Başar Çolak, Işık Karakaya, Ekrem Şentürk, Servet Yanal, Şahika G. Şişmanlar, Ümit Biçer. Idiopathic thrombocytopenic purpura and physical child abuse: a case report. Turk Pediatri Ars . 2012; 47(4): 310-312

Sorumlu Yazar: Başar Çolak
LookUs & Online Makale