ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Anormal baş pozisyonu ile gelen hastada Duane retraksiyon sendromu [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2019; 54(3): 196-199 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6116

Anormal baş pozisyonu ile gelen hastada Duane retraksiyon sendromu

Şule Gökçe1, Zeynep Büşra Albayram1, Gülizar Koç1, Elif Demirkılınç Biler2, Sema Aydoğdu1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel Pediatri Kliniği, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Göz Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye

Duane retraksiyon sendromu lateral rektus kasında anormal sinir iletisi sonucunda gelişen abdüksiyon ve addüksiyonda kısıtlılık, yatay göz hareketlerinde kısıtlılık, göz küresinde retraksiyon, göz kapağı fisssürlerinde değişiklik ve anormal dikey göz hareketleri ile belirgin ender bir kırma kusurudur. Etkilenen göz addüksiyonda yukarı ya/ya da aşağıya doğru yer değiştirir. Stilling-Türk-Duane sendromu olarak da bilinen bu sendrom tüm şaşılık olgularının yaklaşık yüzde 1 ila 5’ini oluşturmaktadır. Bu yazıda anormal baş poziyonu nedeniyle kliniğimize başvurusunda yapılan incelemeler sonucunda Duane retraksiyon sendromu tanısı alan 1,5 yaşında bir erkek olgu sunulmuştur. Bu yazı ile ender şaşılık nedenlerinden biri olan Duane retraksiyon sendromu tanısına dikkat çekmek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anormal baş pozisyonu, Duane retraksiyon sendromu, şaşılık

Duane retraction syndrome in a patient with abnormal head position

Şule Gökçe1, Zeynep Büşra Albayram1, Gülizar Koç1, Elif Demirkılınç Biler2, Sema Aydoğdu1
1Division General Pediatrics, Department of Pediatrics, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
2Division Pediatric Ophthalmology, Department of Ophthalmology, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey

Duane’s syndrome is a rare retraction anomaly characterized by an innervation defect in the lateral rectus muscle, limitation of abduction and adduction due to the result of abnormal innervation of the horizontal rectus muscles, changes in the eyelid fissures, and abnormal vertical eye movements. The affected eye is displaced up and/or down in adduction. This syndrome, also known as Stilling-Turk-Duane syndrome, accounts for approximately 1 to 5% of all strabismus cases. In this article, we present a one-and-a-half-year-old male patient who had abnormal head position, and was diagnosed as having Duane retraction syndrome. Through this study, we want to draw attention to Duane retraction syndrome, which is one of the rare causes of strabismus.

Keywords: Abnormal head position, Duane retraction syndrome, strabismus

Şule Gökçe, Zeynep Büşra Albayram, Gülizar Koç, Elif Demirkılınç Biler, Sema Aydoğdu. Duane retraction syndrome in a patient with abnormal head position. Turk Pediatri Ars . 2019; 54(3): 196-199

Sorumlu Yazar: Şule Gökçe
LookUs & Online Makale