ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Türk Neonatoloji Derneği ve Türk Oftalmoloji Derneği prematüre retinopatisi uzlaşı rehberi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 151-160 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01815

Türk Neonatoloji Derneği ve Türk Oftalmoloji Derneği prematüre retinopatisi uzlaşı rehberi

Esin Koç1, Ahmet Yağmur Baş2, Şengül Özdek3, Fahri Ovalı4, Hikmet Başmak5
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Ankara, Türkiye
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
5Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Prematüre retinopatisi erken doğan bebeklerde retinal damarların anormal proliferasyonuna bağlı oluşan ve patogenezi tam olarak bilinmeyen fizyopatolojik bir durumdur. Ülkemizde yenidoğan bakımındaki gelişmelere paralel olarak gebelik yaşı ve doğum ağırlığı çok daha küçük prematüre bebeklerin yaşama şanslarının artması görme sorunlarına ve körlüğe neden olabilen prematüre retinopatisinin daha sık bir sorun olarak karşımıza çıkmasına neden olmaktadır. Prematüre retinopatisinin erken tanınması, zamanında ve uygun şekilde tedavisi görme kaybını engelleyerek çocuğun gelişimsel sürecine katkıda bulunmakta ve yaşam kalitesini artırmaktadır. Prematüre retinopatisinin ciddi medikolegal sorunlara da neden olabileceği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Oksijen, prematürite, retinopati, yenidoğan

Turkish Neonatal and Turkish Ophthalmology Societies consensus guideline on the retinopathy of prematurity

Esin Koç1, Ahmet Yağmur Baş2, Şengül Özdek3, Fahri Ovalı4, Hikmet Başmak5
1Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Gazi University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Yıldırım Beyazit University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
3Department of Ophthalmology, Gazi University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
4Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Medeniyet University, Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
5Department of Ophthalmology, Osmangazi University, Faculty of Medicine, Eskişehir, Turkey

Retinopathy of prematurity is a physiopathologic condition that occurs in relation with abnormal proliferation in retinal vessels in premature babies. Its exact pathogenesis is not known. In our country, increased chance of survival in premature babies with much younger gestational age and much lower birth weight in parallel to developments in neonatal care causes retinopathy of prematurity which leads to vision problems and blindness to emerge as a more frequent problem. Early diagnosis and timely and appropriate treatment of retinopathy of prematurity contributes to the developmental process and increases quality of life by preventing vision loss. It should be kept in mind that retinopathy of prematurity may also lead to serious medicolegal problems.

Keywords: Oxygen, prematurity, retinopathy, newborn

Esin Koç, Ahmet Yağmur Baş, Şengül Özdek, Fahri Ovalı, Hikmet Başmak. Turkish Neonatal and Turkish Ophthalmology Societies consensus guideline on the retinopathy of prematurity. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 151-160

Sorumlu Yazar: Ahmet Yağmur Baş
LookUs & Online Makale