ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1306 - 6278

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Kaburga kaynaklı osteosarkom: Ender yerleşimli bir olgu [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 57-60 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4689

Kaburga kaynaklı osteosarkom: Ender yerleşimli bir olgu

Sema Büyükkapu Bay1, Rejin Kebudi2, Ayça Iribaş3, Ömer Görgün2, Fulya Ağaoğlu3, Feryal Gün4, Alaettin Çelik4, Emin Darendeliler3
1İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı nedeniyle değerlendirilen çocuklarda ayırıcı tanıda akciğerle ilişkili nedenler içerisinde en sık pnömoni, plevrada sıvı, pnömotoraks ve ampiyem yer almaktadır. Göğüs duvarının birincil malin tümörleri enderdir. Göğüs duvarında yerleşim gösteren malin kemik tümörleri en sık kaburga kaynaklıdır. Çocuk hastalarda en yaygın malin kaburga tümörü Ewing sarkomdur. Kaburganın birincil osteosarkomu çok enderdir. Osteosarkom sıklıkla hızlı büyüme dönemindeki ergenlerde femur, tibia ve humerus gibi uzun kemiklerde görülmektedir. Göğüs ağrısı ve plevrada sıvı ile gelen 14 yaşındaki kız hastada, sağ akciğeri söndürerek tüm sağ göğüs yarımını kaplayan, kaburga kaynaklı osteosarkom saptandı. Çok disiplinli yaklaşım ile sağ kalım sağlandı. Enfeksiyon, travma ya da diğer selim nedenler yanında ender de olsa onkolojik nedenlerinde ayırıcı tanıda yer alması gerektiği vurgulanmak istendi.

Anahtar Kelimeler: Ergen, kaburga, osteosarkom

Osteosarcoma of the rib: A rare presentation

Sema Büyükkapu Bay1, Rejin Kebudi2, Ayça Iribaş3, Ömer Görgün2, Fulya Ağaoğlu3, Feryal Gün4, Alaettin Çelik4, Emin Darendeliler3
1Istanbul University, Oncology Institute, Division of Pediatric Hematology-Oncology, Istanbul, Turkey
2Istanbul University, Cerrahpaşa Faculty of Medicine and Oncology Institute, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Hematology- Oncology, Istanbul, Turkey
3Istanbul University, Oncology Institute, Department of Radiation Oncology, Istanbul, Turkey
4Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Istanbul, Turkey

In children and adolescents with chest pain and dyspnea, pneumonia, pleural effusion, and empyema are the frequent causes in the differential diagnosis. Malignant tumors of the chest wall are rare and most originate from the ribs. In children, the most frequent malignant tumor of the rib is Ewing’s sarcoma. Osteosarcomas of the rib are very rare. Osteosarcoma has a predilection for rapidly growing long bones including the femur, tibia and humerus in adolescents. In this paper, we present an adolescent girl who presented with chest pain and dyspnea with osteosarcoma that originated from the rib and extended to the right hemithorax.

Keywords: Adolescent, osteosarcoma, rib

Sema Büyükkapu Bay, Rejin Kebudi, Ayça Iribaş, Ömer Görgün, Fulya Ağaoğlu, Feryal Gün, Alaettin Çelik, Emin Darendeliler. Osteosarcoma of the rib: A rare presentation. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 57-60

Sorumlu Yazar: Sema Büyükkapu Bay
LookUs & Online Makale