ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Kronik rekürren multifokal osteomyelit: olgu sunumu [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2019; 54(4): 272-276 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.69379

Kronik rekürren multifokal osteomyelit: olgu sunumu

Esma Altinel Acoglu1, Meltem Akcaboy1, Yasemin Taşcı Yıldız2, Nedim C.M. Gulaldi3, Eyup Sari1, Pelin Zorlu1, Saliha Senel1
1Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri, Ankara, Türkiye
2Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji, Ankara, Türkiye
3Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp, Ankara, Türkiye

Kronik rekürren multifokal osteomyelit nadir görülen, otoinflamatuvar, immün bozukluktur. Aseptik osteomiyelitle ilişkili tekrarlayan inflamatuvar kemik ağrıları ile seyredebilmektedir. Tanı gecikmesi durumunda persistan bulgulara ya da eklem hasarına neden olarak hayat kalitesini olumsuz etkilemektedir. Burada iki aydır olan sol kalça ve sağ diz ağrısı ile başvuran ve ileri değerlendirme sonucu kronik rekürren multifokal osteomyelit tanısı alan 16 yaşında erkek hasta sunulmuştur. İbuprofen tedavisine yanıt alınamaması üzerine başlanan prednisolon ve metotreksat tedavileri ile iyileşme sağlanmıştır. Eklem yakınmaları ile başvuran hastalarda, klinik ve radyolojik olarak kemik lezyonlarının saptanması halinde, herhangi bir mikroorganizma üretilememesi ve antibiyotik tedavisine yanıt alınamaması durumunda ayırıcı tanıda kronik rekürren multifokal osteomiyelit mutlaka düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Artralji, artrit, kronik rekürren multifokal osteomyelit

Chronic recurrent multifocal osteomyelitis: a case report

Esma Altinel Acoglu1, Meltem Akcaboy1, Yasemin Taşcı Yıldız2, Nedim C.M. Gulaldi3, Eyup Sari1, Pelin Zorlu1, Saliha Senel1
1Department of Pediatrics, Dr. Sami Ulus Women’s and Children’s Health Research and Training Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Radiology, Dr. Sami Ulus Women’s and Children’s Health Research and Training Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Nuclear Medicine, Dr. Sami Ulus Women’s and Children’s Health Research and Training Hospital, Ankara, Turkey

Chronic recurrent multifocal osteomyelitis is a rare autoinflammatory, immunologic disorder. It may involve recurrent inflammatory bone pain associated with aseptic osteomyelitis. If the diagnosis is delayed, it negatively influences quality of life by leading to persistent symptoms or joint damage. Herein, we report a 16-year-old male patient who presented with left hip and right knee pain lasting for the last two months and was diagnosed as having chronic recurrent multifocal osteomyelitis as a result of further evaluation. Improvement was achieved with prednisolone and methotrexate treatment that was initiated when no response to ibuprofen treatment could be obtained. Chronic recurrent multifocal osteomyelitis must be considered in the differential diagnosis in patients presenting with joint symptoms when clinical and radiologic bone lesions are found, no microorganism growth is observed, and no response to antibiotic treatment is obtained.

Keywords: Arthralgia, arthritis, chronic recurrent multifocal osteomyelitis.

Esma Altinel Acoglu, Meltem Akcaboy, Yasemin Taşcı Yıldız, Nedim C.M. Gulaldi, Eyup Sari, Pelin Zorlu, Saliha Senel. Chronic recurrent multifocal osteomyelitis: a case report. Turk Pediatri Ars . 2019; 54(4): 272-276

Sorumlu Yazar: Esma Altinel Acoglu, Türkiye
LookUs & Online Makale