ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Febril nöbetler ve ilişkili epileptik sendromlar [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(4): 203-204 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.86458

Febril nöbetler ve ilişkili epileptik sendromlar

Sema Saltık
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye


Febrile seizures and related epileptic syndromes

Sema Saltık
İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey


Sema Saltık. Febrile seizures and related epileptic syndromes. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(4): 203-204

Sorumlu Yazar: Sema Saltık, Türkiye
LookUs & Online Makale