ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Hemoglobinopatisi olan bir bebekte biliyer atrezi komplikasyonu olarak kandidemi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2019; 54(2): 129-132 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.67674

Hemoglobinopatisi olan bir bebekte biliyer atrezi komplikasyonu olarak kandidemi

Ioannis Kyriakidis1, Maria Palabougiouki1, Eleni Vasileiou1, Athanasios Tragiannidis1, Maria Hatzistilianou1, Tatiani Moudiou1, Vyzantiadis Timoleon-Achilleas2, Nikolaos Gombakis1, Maria Hatzistilianou1
1Thessaloniki Aristotle Üniversitesi, Pediatri Bölümü, Thessaloniki, Yunanistan
2Thessaloniki Aristotle Üniversitesi, Mikrobiyoloji Bölümü, Thessaloniki, Yunanistan

Hem biliyer atrezi, hem de hemoglobinopatilerde, kan dolaşımı enfeksiyonu sıklığı daha fazladır. Burada, ekstrahepatik biliyer atrezisi ve “sickle-cell” hastalığı ve alfa-talasemi için çift heterozigot olan Nijerya kökenli bir kız bebeği sunuyoruz. Çocuğa yaşamının altıncı haftasında Kasai hepatoportoenterostomi uygulandı. Halen profilaktik antibiyotik tedavisi almakta olmasına rağmen, hepatoportoenterostomiden iki ay sonra kan dolaşımı enfeksiyonları ortaya çıkmıştır: birincisi kandida albikansa bağlı iken, bunu Escherichia coli’e bağlı bakteriyemi izlemiştir. Sadece cilt ile sınırlı kalan üçüncü bir enfeksiyon Acinetobacter spp’e bağlı olarak gelişmiştir. Bu yazıda biliyer atrezi ve anormal hemoglobini olan hastalarda, tedavi seçenekleri, predispozan faktörler ve kan dolaşımı enfeksiyonlarının patofizyolojisi tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Alfa talasemi, biliyer atrezi, hemoglobin varyantları, kandida, sepsis, sickle cell hastalığı

Candidemia complicating biliary atresia in an infant with hemoglobinopathy

Ioannis Kyriakidis1, Maria Palabougiouki1, Eleni Vasileiou1, Athanasios Tragiannidis1, Maria Hatzistilianou1, Tatiani Moudiou1, Vyzantiadis Timoleon-Achilleas2, Nikolaos Gombakis1, Maria Hatzistilianou1
1Department of Pediatrics, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
2Department of Microbiology, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

Both biliary atresia and hemoglobinopathies have been associated with a higher incidence of bloodstream infections. We hereby present the case of a female infant of Nigerian descent with extrahepatic biliary atresia and double heterozygocity for sickle cell disease and alpha-thalassemia. Kasai hepatoportoenterostomy was performed in the child’s sixth week of life. Bloodstream infections occurred two months post-hepatoportoenterostomy, even though the infant was still in prophylactic antibiotic treatment: the first was due to Candida albicans and was followed by bacteremia due to Escherichia coli. A third infection, confined to the skin only, was due to Acinetobacter spp. Treatment options, predisposing factors, and the pathophysiology of bloodstream infections in patients with biliary atresia and aberrant hemoglobin are discussed herein.

Keywords: Alpha thalassemia, biliary atresia, candida, hemoglobin variants, sepsis, sickle cell disease

Ioannis Kyriakidis, Maria Palabougiouki, Eleni Vasileiou, Athanasios Tragiannidis, Maria Hatzistilianou, Tatiani Moudiou, Vyzantiadis Timoleon-Achilleas, Nikolaos Gombakis, Maria Hatzistilianou. Candidemia complicating biliary atresia in an infant with hemoglobinopathy. Turk Pediatri Ars . 2019; 54(2): 129-132

Sorumlu Yazar: Ioannis Kyriakidis, Türkiye
LookUs & Online Makale